Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info
  • 1 november 2016
    Under två veckors tid har för första gången fullskaliga simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT-Stroke. Team från olika ambulansorganisationer har fått testa att använda ICT-stöd under hela förloppet och alla moment har registrerats. Projektet vill på ett helt nytt sätt påvisa nyttan med samverkande ICT-lösningar, men försöken ger också en möjlighet att studera påverkan på arbetsprocesser samt samspelet med patienten och andra aktörer i vårdkedjan. Resultaten kommer att göras tillgängliga för hela branschen.

Kontaktpersoner

  • Bengt Arne Sjöqvist
    Programansvarig
  • Anna Hafström Kováts
    Presskontakt