Hoppa till huvudinnehåll

Över 100 doktorsavhandlingar inom den prehospitala akutsjukvården i Sverige

tisdag, oktober 24, 2023

Över 100 avhandlingar har i dagsläget skrivits om den prehospitala akutsjukvården i Sverige. Detta konstateras i en artikel i Läkartidningen. 

prehospital vårdkedja

I en översiktsartikel publicerad i Läkartidningen nyligen kostaterar författarna att den prehospitala akutsjukvården i Sverige, som i stor omfattning kretsar kring ambulanssjukvård, befinner sig i en snabb utvecklingsfas. Svensk ambulanssjukvård har under de senaste decennierna utvecklats till att bedriva nära vård med svåra medicinska ställningstaganden om vårdbehov sammanvävt med livräddande insatser. Det är angeläget att denna verksamhet baseras på vetenskaplig evidens. I dagsläget har mer än 100 avhandlingar på det prehospitala akutsjukvårdsområdet skrivits i Sverige. Dessa täcker ett omfattande kunskapsfält; allt ifrån prognostiska faktorer vid akut sjukdom till ambulans­personalens psykiska och fysiska hälsa. Endast ett kunskapsområde har belysts mera omfattande och det är hjärt–lungräddning vid plötsligt hjärtstopp. Vården av patienter med psykisk ohälsa har inte belysts i någon avhandling. 

 

Artikeln är skriven av Johan Herlitz, senior professor, leg läkare, Birgitta Wireklint Sundström, prof em, anestesisjuksköterska, Magnus Andersson Hagiwara, professor, ambulanssjuksköterska, Peter Lundgren, med dr, överläkare, verksamhet kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Glenn Larsson, lektor, ambulanssjuksköterska, Carl Magnusson, med dr, översjuksköterska, ambulans och prehospital akutsjukvård, Kristoffer Wibring, med dr, ambulanssjuksköterska, samt Christer Axelsson, professor, ambulanssjuksköterska.