Hoppa till huvudinnehåll
Möte på PICTA

Projekt

Färglada boxar som tillsammans bildar ett komplext system som liknar en stad från ovansidan med lite vinkel

Trauma triage

Trauma Triage var en förstudie om hur man kan implementera en ny triageringsalgoritm för trauma i den prehospitala sjukvården. Projektet bygger på forskning inom SAFER: Research Area Care & Rescue...
Näringspåse som hänger i ställ mot en grå vägg

Prehospital ICT - State of the Art

En förstudie om prehospitala ICT-lösningar i utvalda EU-länder och Nordamerika.
dator som lyser upp en bok i mörkret

First Responders - examensarbete

Prehospital ICT som stöd till IVPA, sjöräddning och andra aktörer som är tidigt på plats vid sjukdom/incidenter men som har begränsad medicinsk kompetens.
kvinnlig sjukskötare visar något på en ipad till en äldre kvinna. Båda ser friska ut i vårdrummet som är ljust upplyst av dagsljus.

Vårdteamen och dess IT-stöd; eNursing Open Arena

PICTA hanterade projektdelen eNursing Open Arena inom ramen för Vinnova UDI 1 projektet eNursing som leddes av Chalmers. Avsikten var att utvärdera om området/branschen kan utvecklas på samma positiva...
MedtechWest

Fler prehospitala SMF

Projektet inventerade möjligheterna, samt tog fram förslag på åtgärder, för att i Västsverige ytterligare stimulera samverkan, forskning, innovation etc. mellan akademi, näringsliv (SMF- små och...
Personer sitter och ler och planerar kring ett bord. Pennor och papper ligger på bordet.

Prehospital Testbädd - Förstudie

Förstudie gällande befintliga testbäddar och behovet av en prehospital testbädd som kan simulera hela den prehospitala vårdkedjan och dess möjligheter att säkert och kostnadseffektivt användas för...
Blodkroppar

Prehospital identifiering av Sepsis - Förstudie

Inom ramen för PICTA har en förstudie genomförts med syfte att kartlägga hur sepsis identifieras prehospitalt idag samt behovet och möjligheter för ett prehospitalt beslutstöd. Förstudien har mynnat...
Playknapp

PrehospIT - IT för bättre ambulanssjukvård

Det nationella samverkansprojektet PrehospIT-Stroke leds av Prehospital ICT Arena. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala...

Prehospital Arena

Inom ramen för Vinnovas utlysning Visionsdriven hälsa; förberedelseprojekt, har PICTA lett och genomfört en förstudie med syfte att kartlägga och diskutera framtidens prehospitala sjukvård och hur...
svartvitt foto av flera händer som håller handflatorna mot himlen.

Mi Amigo – digitaliserar mobil sjukvård

Hälso- och sjukvården har inlett en omfattande långsiktig omställning driven av bl.a. ökande vårdbehov, kvalitets- och effektivitetsmål samt nya vårdmetoder och processer. Omställningen drivs...
Ett illustrerat hjärta med en blixt som går igenom, nummersffror i bilden gör att den ser tekniktung ut

Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte – för en jämlik vård

Projektet ska öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga. En av målsättningarna med projektet är att utforma ett AI-verktyg som sätter patientens behov i centrum genom att ge...
Man sitter framför dator och kollar på ambulanskameraror och data

ViPHS-Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

ViPHS har sin grund i projektet PrehospIT-stroke och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. Inom PrehospIT-stroke har rekommendationer för lämpliga videolösningar...
initu en bil, utanför bilen är det mörkt vilket gör att bilens instrumentbräda ger en fin upplyst innersida av bilen.

TEAPaN – smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet

Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för "akuta" trafikincidenter som olyckor...
Boxar som tillsammans skapar en komplex bild och mönster. Färgglada vilket ger intrycket av deep tech.

PreSISe - Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk

PreSISe är ett långsiktigt projekt där ett AI-baserat beslutsstöd ska utvecklas och utvärderas för prehospital skattning av sepsisrisk.

PreTest - Mobil testbädd skapar unika möjligheter i akutsjukvården

Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser.

Mobil Röntgen

Projektet omfattar en mobil enhet bemannad av en röntgensjuksköterska och utrustad med teknik och eget portabelt nätverk som möjliggör digital överföring av röntgenbilder direkt från boendet till...