Hoppa till huvudinnehåll
Ambulanssjuksköterska

Om PICTA

Prehospital innovation, interaktion och inspiration

PICTA Prehospital Innovationsarena är en kunskapsnod och neutral samverkansplattform för ökad samverkan och interaktion mellan ambulanssjukvården, akademin, näringslivet och myndigheter kring frågor inom den prehospitala vården i Sverige, Norden och EU. 

PICTA är ett program inom Lindholmen Science Park som utifrån samhällsutmaningar driver och initierar samverkansprojekt inom transport, ICT, AI, visualisering och media, med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods. De projekt som drivs inom Lindholmen Science Park baseras på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer på lokal/regional, nationell och internationell nivå.

Se videon nedan där programchef Hanna Maurin Söderholm förklarar vad PICTA gör och varför.