Hoppa till huvudinnehåll

PICTA på internationell ambulanskongress

fredag, oktober 20, 2023

I september deltog PICTAs programansvariga Hanna Maurin Söderholm i världens största kongress om ambulanssjukvård, EMS World, som i år hölls i New Orleans.  

Hanna i New Orleans

Innehållet var organiserat i temaområden som Clinical Paramedicine, Community Paramedicine och Critical Care, men även teman som fokuserade på ambulanssjukvårdens ledarskap och organisation, personalens hälsa, samt ett specifikt forskningsspår.   

– Presentationerna utgick ofta från specifika händelser och case, berättar Hanna. Som till exempel i keynoten där de läkare som var involverade i “the most watched cardiac arrest in history”, när NFL-spelaren Damar Hamlin kollapsade på planen, diskuterade hur kapaciteten att hantera den typen av hjärtstopp kan förbättras i skolor, idrottsklubbar och liknande. Jag passade också på att lyssna på presentationer som rörde områden där vi inte har så mycket erfarenhet ännu i Sverige, exempelvis prehospitala insatser vid masskjutningar. 

Under kongressen presenterade Hanna också en poster med preliminära resultat från den nationella enkät som PICTA genomfört om ambulanspersonals behov av och uppfattningar om att använda video i sitt kliniska arbete. När det gäller innovation och digitalisering var en del fokus på hur ChatGPT kan användas av chefer och inom organisationer, utökad triagering av brännskadepatienter med hjälp av överföring av vitalparametrar och videokonsultation mellan ambulans, primärvård och sjukhus, samt flera initiativ där man arbetat med att mer aktivt integrera dataöverföring/access från ambulanssjukvården i andra vårdförlopp.  

Konferensen fungerar i USA som en utbildnings- och fortbildningsresurs och innehåller ett mycket stort antal kurser, utbildningsmoment, övningsstationer och workshops. Dessa, samt delar av föreläsningsprogrammet, är poänggivande i enlighet med Commission on Accreditation for Prehospital Continuing Education (CAPCE) (#EMSM0012) och godkända av det NREMT (National Registry of Emergency Medical Technicians).  
 

– Även om vi inte har samma system i Sverige för kompetensutveckling och ackreditering tycker jag det här är ett intressant sätt att arbeta med en konferens, menar Hanna. Hur den kan vara en konkret resurs för ambulansverksamheterna genom att väva samman kompetensutveckling, forskning och möjligheten att hålla sig uppdaterad på olika områden. Det förekom många tematiserade föreläsningar med fokus på den senaste forskningen inom ett specifikt område och vad detta innebär för det kliniska arbetet i ambulansen, såsom “Ten papers that changed my practice in 2022" eller "The most important EMS literature of the past year". 

New orleans-resan

– Konferensen faciliterade också studiebesök, berättar Hanna. Jag fick tillfälle att besöka Tulane University level 1 emergency trauma center, där en av sex avdelningar helt bemannas av paramedics. Viss tid fanns också för egna eskapader. På bilden ovan ser ni den svenska konferensdelegation som jag reste tillsammans med. Ida Assarsson och Fredde Palmgren från RAS (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor),Jerry Lidberg för Samverkan 112 och jag står vid en specialbyggd golfbilsambulans som man använder i de trånga delarna av den gamla stadskärnan. 

Vi tackar Hanna för sammanfattningen!

Läs mer om kongressen