Hoppa till huvudinnehåll

Ständigt fokus på mer och bättre data

fredag, oktober 20, 2023

Den 19 oktober höll AmbuReg (Ambulansregistret) sitt årliga användarmöte. För andra året i rad hölls mötet på Lindholmen Science Park med PICTA som värd.

Glenn Larsson

På årets program stod bland annat genomgång av datainsamling för 2022 och studier där registerdata från AmbuReg använts. PICTA är samarbetspartner till Ambureg och Glenn Larsson ingår i styrgruppen för AmbuReg och är biträdande registerhållare.

– Som vanligt hade mötet mycket engagerade deltagare och många intressanta frågor togs upp, säger Glenn. Bland annat föreläste Niclas Packendorff från Region Västra Götaland om markörbaserad journalgranskning som i sig inte är något nytt utan är en vedertagen metod utvecklad från den internationella varianten ”trigger tool”. Det som Niclas gjort i sin studie är en retrospektiv journalgranskning tillsammans med markörer med olika typer av urval (riktat/slumpmässigt). När primärgranskaren hittar positiva markörer gör denne en bedömning innan vedertagen skala (exempelvis tillbud av olika grad beroende på händelsen) sekundärgranskas av läkare. Kristoffer Wibring från Region Halland berättade om hur registerdata används i det kartläggningsprojekt som pågår nationellt gällande en smärtstudie i ambulanssjukvården. Johan Herlitz, som också ingår i AmbuRegs styrgrupp, redogjorde för en studie gällande ambulansens responstid vid trauma. Sist ut var Peter Hill från Region Stockholm som berättade om ett doktorandprojekt gällande responstider där det övergripande målet är att titta på om man kan förfina dimensioneringen med hjälp av prediktion med metod av maskininlärning. 

 

Annat som togs upp under mötet var att AmbuRegs samarbetsavtal med finansiering från PreHospen/Högskolan Borås har förlängts med tre år och att AmbuReg kommer att ta fram e-learning för att underlätta arbetet med att sända in och validera data. Nu fortsätter Ambureg sitt idoga arbete med kvalitetshöjningar i ytterligare ett år. 

 

Stort tack till Rickard Björkman, kommunikatör på Registercentrum Syd, för text från mötet och bild. Länk till hans artikel med längre innehåll hittar du här.