Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering för Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård​

onsdag, april 3, 2024

Fler och fler har på senare tid börjat intressera sig för att använda videostöd i 112-samtal från inringare. Sjukvårdens larmcentral i Uppsala var först ut i landet. Kort därefter introducerade även Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen arbetssättet och tillsammans med PICTA initierade man en förstudie. Nu har VINNOVAs nationella strategiska innovationsprogram IoT Sverige beviljat fortsatt finansiering för att skala upp projektet och skapa utbildningsmaterial, riktlinjer för användning och tekniska och juridiska ramverk som möjliggör införande av arbetssättet i fler regioner.

Fotograf: Jonas Borgström

PICTA Prehospital innovationsarena ledde såväl förberedelseprojektet som det nyligen startade projektet Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård​ som pågår fram till september 2026. Övriga projektparter är Region Uppsala, Västra Götalandsregionen samt Uppsala universitet. Behovsägare är inledningsvis Region Jönköping, Skåne, Sörmland, Västmanland och Örebro, och leverantörerna Norsk Luftambulanse Teknologi, Bliksund och Compodium bidrar med tekniska plattformar.

 –Det här projektet är fantastiskt roligt att få jobba med , säger projektledare Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA. Genom att arbeta för att så många regioner som möjligt ska nås av resultaten och kunna ta del av de erfarenheter som görs under projektets gång - och som redan gjorts i andra regioner - kan vi skynda på utvecklingen och skapa en mer jämlik, effektiv och patientsäker vård. 

Arrangerad fallbild av Douglas Spangler

Full fart från start

Även om det nya projektet just startat upp pågår arbetet för fullt i de regioner som redan använder videoteknik från inringare till larmcentral. Nyligen presenterade Douglas Spangler, en av eldsjälarna vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala, och Carl Aminoff vid Sjukvårdens Larmcentral i Västra Götalandsregionen sina erfarenheter vid PICTA Forum i Göteborg. 

–Det finns många olika tillfällen då video är ett ovärderligt verktyg, säger Douglas. Dels i högakuta fall, som när vi exempelvis ger livsviktiga instruktioner vid HLR, men även vid lågprioriterade larm där man inte tidigare kunde utesluta allvarliga sjukdomstillstånd. Larmoperatörer måste ofta göra prioriteringar mellan vad som på ytan kan verka som lika allvarliga fall, men finns tillgång till rörlig bild kan man göra mycket mer precisa bedömningar och bättre prioriteringar.

Utöver en ökad patientsäkerhet kan det också öka kostnadseffektiviteten, exempelvis genom optimering av prehospitala resurser genom att kunna fatta beslut om att inte skicka ut en ambulans utan istället låta patienter stanna hemma eller söka vård vid exempelvis vårdcentral. I projektet medverkar flera regioner som specifikt vill använda videosamtal för att bedöma patienter med lägre prioritet.

Fler prehospitala tillämpningar av videoteknik

Ett annat projekt som också leds av PICTA är PreViS- Prehospital Video i Samverkan som syftar till att öka samverkan mellan Sverige och Norge när det gäller prehospital video i stort. I Norge är videostöd redan implementerat i landets AMK-centraler, och den tekniska lösning som testas i Sverige idag tillhandahålls av Norsk Lufteambulanse Teknologie. Genom att koppla in denna satsning i klustret av PreViS-aktiviteter kan man öka utvecklingen och erfarenhetsdelningen mellan länderna.

I projektet som nu startas upp finns stora möjligheter att också arbeta med gemensam vidareutveckling av videotekniken. 

– Utöver att utveckla användningen av tekniken hoppas vi kunna vidareutveckla det vi har i dag, säger Carl Aminoff. Exempelvis genom att koppla på AI och annan kapacitet hos mobiler och smarta klockor. 

Målsättningar

Ett viktigt mål med projektet är att öka tillgängligheten i larmsamtalet och minska risken för ojämlik vård. Exempelvis språkliga barriärer som kan uppstå på grund av bristande språkkunskap, funktionsvariationer eller sjukdom. 

–För att involvera användare planerar vi att hålla workshops med människor som på grund av sina diagnoser eller sjukdomar antingen behöver ringa efter ambulans oftare än andra - eller i och med funktionsvariationer har svårt att genomföra larmsamtal, berättar Hanna Maurin Söderholm. Det är otroligt viktigt att ta med deras förutsättningar, önskemål och behov när vi testar tekniken och utvecklar tjänsterna under projektets gång. 

Ett av de främsta målen med projektet är att få med fler regioner på tåget och därmed också dra ännu fler lärdomar tillsammans och gemensamt skapa evidens för både lösningar och arbetssätt. Ett sätt att göra det är genom spridandet av de erfarenheter, tekniska lösningar  som man gjort vid Sjukvårdens Larmcentral i såväl Uppsala som i Västra Götalandsregionen. Genom att berätta om projektet och sprida kunskap vill parterna dela med sig av sitt arbete till fler regioner och bidra till att deras uppstart kan gå både lättare och smidigare. 

–Vi vill bli ännu fler regioner, säger Douglas. Vi ser gärna att regioner med ett intresse av att nyttja video hör av sig till oss i projektet. Man behöver absolut inte vara redo att på studs sätta igång

Om du vill veta mer om hur ni i er region kommer igång med videoassisterade larmsamtal hittar du kontaktuppgifter i slutet av artikeln. Det gäller också er som redan satt igång och vill ta nästa steg. 

Läs mer om förstudien

Det förberedande projektet Videokommunikation till Larmcentral

 

 

Vill du veta mer? Kontakta

Hanna Maurin Söderholm hanna.maurin@lindholmen.se

Douglas Spangler douglas.spangler@akademiska.se

Carl Aminoff carl.aminoff@vgregion.se