Hoppa till huvudinnehåll
PreViS2

PreViS-projektet

PreViS-projektet,  Prehospital Video i Samverkan, har som huvudmål att utveckla och implementera avancerad videoteknik för beslutsstöd samt etablera en triple-helixmiljö som bidrar till långsiktig utveckling av hela den prehospitala vårdkedjan. På så vis ska projektet bidra till en ökad innovationskapacitet i gränsregionens prehospitala sjukvård och på sikt till en mer jämlik vård för alla invånare.  

Projektets fyra delmål är att: 

  1. Färdigställa, implementera och utvärdera effekten av videolösningar för beslutsstöd i prehospital sjukvård
  2. Identifiera och testa innovativ teknik for bättre beslutsstöd
  3. Utforska potentialen för video i hela akutvårdskedjan 
  4. Etablera långsiktiga FoUI-samarbeten för vidare utveckling av prehospital video och akutvårdskedjan

     

Projektets finansiärer och förutsättningar 

Denna andra fas av PreViS-projektet startade den 1 augusti 2023 och kommer att avslutas den 31 juli 2026. PreViS är ett Interregprojekt med stöd från EU-programmet Interreg Sverige-Norge och från Västra Götalandsregionen. Målet med Interregprojekt är att  utveckla och skapa samarbete över nationsgränser. Projektets samarbetspartners kommer därför från Sverige och Norge. 

Projektet bygger på den gemensamma kärnorganisation, som etablerades redan i föregående PreViS-projekt 2021-2022, och leds av en ledningsgrupp med representanter från huvudaktörerna PICTA, Sykehuset Innlandet, HelseInn samt Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen. 

 

Andra medverkande i projektet

Projektet bygger på aktiviteter och delprojekt som kopplas samman genom PreViS-klustret. På både den norska och svenska sidan av projektet medverkar vid projektstart ett antal hälso- och sjukvårdsverksamheter i arbetet. På den svenska sidan hittar vi: 

  • Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, barnakuten och de mobila närsjukvårdsteamen vid Östra sjukhuset 
  • Ambulanssjukvården NU och sjukhuset NÄL, Närhälsan Lysekil samt de mobila teamen i Lysekil och Munkedals kommun 
  • Sjukvårdens Larmcentral Västra Götalandsregionen, Räddningstjänsten Storgöteborg 

Under projektets gång knyts stegvis aktiviteter vid fler verksamheter till projektet som även omfattar regionerna Dalarna och Värmland. 

På norska sidan medverkar bland många andra kommunerna Sel och Lillehammer, Forsvaret och NTNU. 

 

Goda förutsättningar för resultat, spridning och kunskapsdelning

Tanken med att kombinera kluster- och innovationsorganisationer med offentlig verksamhet är att skapa bästa förutsättningar för synergier, resultatspridning och nätverkande samt hög kompetens i innovationsarbetet, klinisk relevans och god förankring i såväl företags- som vårdverksamheter.  

 

Kontakta oss 

Du som vill veta mer eller delta i arbetet är varmt välkommen att höra av dig till oss. Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till projektansvariga i Sverige och Norge samt till övriga projektdeltagare.   

 

_________________________________ 

Läs om PreViS första fas 

 

 

Nyheter

Fotograf: Jonas Borgström

Finansiering för Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård​

2024-04-03
Fler och fler har på senare tid börjat intressera sig för att använda videostöd i 112-samtal från inringare. Sjukvårdens larmcentral i Uppsala var först ut i landet. Kort därefter introducerade även...

Satsning på videoteknik gör vården god och jämlik

2021-02-18

Nu startar interregprojektet Prehospital Video i Samverkan (PreVIS). Tillsammans med ett 20-tal projektpartners och intressenter i Norge och Sverige ska PICTA och Sykehuset Innlandet samordna...

 

 

Event & möten

 

 

Kontakter

 

Projektledning

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare
Nils Halvor Gryting

Nils H Gryting

Sykehuset Innlandet
Projektansvarig Norge

 

Projektdeltagare i Sverige

Andreas Dehre

Andreas Dehre

Projektledare
Josefine Vacker

Josefine Vacker

Projektkoordinator
porträttbild på kommunikatören

Helene Lindström

Kommunikationsansvarig
Kvinna i yngre ålder som ler in i kameran. En vit blus mot en färglad bakgrund utstrålar fokus och hopp

Elin Maxstad

Projektledare (föräldraledig)

 

Prosjektdeltakere i Norge

Peder

Peder Stokke

Sykehuset Innlandet
Prosjektleder teknologi Norge
Elise

Elise Kolås

Sykehuset Innlandet
Prosessveileder Norge
Tom B

Tom Bakken

Sykehuset Innlandet
Projektledare Norge
Marie

Marie Sigstad Lande

HelseInn
Prosjektkoordinator Norge
Interreg Sverige - Norge logotyp