Hoppa till huvudinnehåll

Satsning på videoteknik gör vården god och jämlik

torsdag, februari 18, 2021

Nu startar interregprojektet Prehospital Video i Samverkan (PreVIS). Tillsammans med ett 20-tal projektpartners och intressenter i Norge och Sverige ska PICTA och Sykehuset Innlandet samordna nyttiggörande av videoteknik.

Projektet PreViS ska bidra till forskning, teknisk utveckling och innovation inom videoteknik som bedömningsstöd för prehospitala tjänster. Målsättningen är att flest möjligt antal patienter ska få en trygg vård där de är. 

Som resultat av projektet hoppas alla inblandade att de direkt eller indirekt ska ha bidragit till bättre förutsättningar för prehospital vård, utveckling och innovation samt etablerat den plattform som långsiktigt krävs för en hållbar samverkan. Konkret betyder det minskade sjukhusinläggningar, rätt behandling i tid, blueprints och nya kommersiella lösningar. 

PICTA driver projektet och programansvarig Hanna Maurin Söderholm uttrycker tankar om hur satsningen stödjer en god och jämlik vård.

- Användning och nyttiggörande av digitala verktyg som till exempel video går generellt långsamt inom sjukvården, i det prehospitala i synnerhet. Trots att det finns många konkreta lösningar är barriärerna enorma för att det som är vardagsteknik i resten av samhället ska nå ett bredare genomslag i den mobila sjukvården och därmed skapa vårdnytta, säger hon.

Projektparterna kommer från Sverige och Norge: PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Sykehuset Innlandet samt regionerna Värmland, Dalarna och Västra Götaland. Även ett 20-tal företag ingår som intressenter i projektet. Tillsammans ska företag, offentlig hälso- och sjukvårdsverksamhet och akademi arbeta för att driva ett antal pilotprojekt inom prehospital video. Under projektet byggs en gemensam, gränsöverskridande arena för att öka ingående organisationers samverkan och innovationsförmåga.

- PICTA och övriga projektparter ser samverkan som helt avgörande för projektets framgång, säger Hanna Maurin Söderholm.

Om PreVIS

  • Projektnamn: Prehospital Video i Samverkan - PreViS
  • Tid: Till och med september 2022
  • Beviljat belopp: 4 MKR från EU-programmet Interreg, 2 MKR från Regionutvecklingsnämnden i VGR.   
  • Projektparter: PICTA, PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Sykehuset Innlandet, Region Värmland, Region Dalarna och Västra Götalandsregionen.
  • Intressenter i företagsnätverket omfattar bland annat: JodaPro AS, Cisco Systems Norge AS, Ikomm AS, Zyberia AS, LangO AS, Lemen Media, GM-Medical AB, Axis Communications AB, CSAM Health Solutions, Nilsson Special Vehicles AB, Aweria AB, Medfield Diagnostics AB, Ortivus AB, Ambulansproduktion i Sandviken AB, Digital Health, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Karlstads universitet. 

Är ditt företag intresserat av att medverka? Kontakta PICTAs ProgramansvarigHanna Maurin Söderholm

Läs mer om PreVIS