Hoppa till huvudinnehåll
PreViS2

PreViS-prosjektet

PreViS-prosjektet, Prehospital Video i Samhandling, har som hovedmål å utvikle og implementere avansert videoteknologi for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester, samt etablere et trippel-helix miljø som bidrar til langsiktig utvikling av hele den prehospitale tjenestekjeden. På den måten skal prosjektet bidra til økt innovasjonskapasitet i grenseregionens prehospitale helsetjenester og på sikt til mer likeverdige helsetjenester for alle innbyggere. 

Prosjektets fire delmål er å:

 1. Ferdigstille, implementere og evaluere effekten av videoløsninger for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester
 2. Identifisere og teste innovativ teknologi for bedre beslutningsstøtte
 3. Utforske potensialet for video i hele akuttkjeden
 4. Etablere langsiktige FoUI-samarbeid for videre utvikling av prehospital video og akuttkjeden

   

Prosjektets finansiører og forutsetninger

Fase to av PreViS-prosjektet startet 1. august 2023 og varer til 31. juli 2026. PreViS er et Interreg-prosjekt med støtte fra EU-programmet Interreg Sverige-Norge, Innlandet Fylkeskommune og Västra Götalandsregionen. Prosjektets samarbeidspartnere er fra både Sverige og Norge, da målet med et Interreg-prosjekt er å utvikle og skape samarbeid over landegrensene. Prosjektet bygger på en kjerneorganisering som ble etablert i forrige PreViS-prosjekt 2021-2022, og ledes av en prosjektgruppe med representanter fra hovedaktørene PICTA, Sykehuset Innlandet, Helseinn og Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen. 

 

Andre parter i prosjektet

Prosjektet bygger på aktiviteter og delprosjekt som kobles sammen av et større nettverk av helsetjenesteaktører i både Sverige og Norge. 

I Sverige deltar:

 • Ambulansetjenesten ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, akuttmottak for barn og mobila helsetjenesteteam ved Östra Sjukhuset i Göteborg
 • Ambulansetjenesten NU og sykehuset NÄL, Närhälsan Lysekil og Mobila Helsetjenesteteam i Lysekil og Munkedal
 • Helsetjenestens Larmsentral i Västra Götalandsregionen og Räddningstjänsten Storgöteborg

Under prosjektet vil flere aktører inkluderes fortløpende, for eksempel regionene Dalarna och Värmland. 

 

I Norge deltar:

 • Ambulansetjenesten i Innlandet
 • Lillehammer kommune og Sel kommune. Flere kommuner i Innlandet kobles til prosjektet fortløpende
 • Lokalmedisinske senter i Nord-Gudbrandsdalen (NGLMS) og Valdres (VLMS)
 • Forsvaret
 • Røde Kors
 • NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

   

Gode forutsetninger for resultat, spredning og kunnskapsdeling

Hensikten med å inkludere klynger og innovasjonsorganisasjoner sammen med offentlige aktører og privat næringsliv er å skape gode forutsetninger for synergier, erfaringsdeling og nettverksbygging, og å heve kompetansen i utviklingsarbeidet, sikre klinisk relevans og god forankring. 

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer, eller delta i prosjektet. Nederst på siden finner du kontaktinformasjon til prosjektansvarlige og prosjektmedarbeidere i både Sverige og Norge.

 

Les om første fase av PreViS prosjektet

 

Se video om PreViS-prosjektet

 

Nyheter

Tom B

HelseInn oppsummerer: Året som har gått med PreViS

2024-06-25
HelseInn er en av aktørene på vår norske side av PreViS-prosjektet. Les sammendraget deres fra det siste året.
Kari som börjar som doktorand i Norge 2024

Kari Bjerke Gjærde är PreViS første doktorgradskandidat

2024-06-25
Etter sommeren starter PreViS-prosjektets nyeste tilskudd, Kari Bjerke Gjærde.
Fotograf: Jonas Borgström

Finansiering för Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård​

2024-04-03
Fler och fler har på senare tid börjat intressera sig för att använda videostöd i 112-samtal från inringare. Sjukvårdens larmcentral i Uppsala var först ut i landet. Kort därefter introducerade även...

Satsning på videoteknik gör vården god och jämlik

2021-02-18

Nu startar interregprojektet Prehospital Video i Samverkan (PreVIS). Tillsammans med ett 20-tal projektpartners och intressenter i Norge och Sverige ska PICTA och Sykehuset Innlandet samordna...

 

 

PreViS-arrangement

 

 

Kontakter

 

 

Prosjektledelse

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare
Nils Halvor Gryting

Nils H Gryting

Sykehuset Innlandet
Projektansvarig Norge

 

 

Prosjektdeltakere i Norge

Peder

Peder Stokke

Sykehuset Innlandet
Prosjektleder teknologi Norge
Tom B

Tom Bakken

Sykehuset Innlandet
Projektledare Norge
Marie

Marie Sigstad Lande

HelseInn
Prosjektkoordinator Norge
Elise

Elise Kolås

Sykehuset Innlandet
Prosessveileder Norge

 

 

Prosjektdeltakere i Sverige

Andreas Dehre

Andreas Dehre

Projektledare
Josefine Vacker

Josefine Vacker

Projektkoordinator
porträttbild på kommunikatören

Helene Lindström

Kommunikationsansvarig
Kvinna i yngre ålder som ler in i kameran. En vit blus mot en färglad bakgrund utstrålar fokus och hopp

Elin Maxstad

Projektledare (föräldraledig)
Interreg Sverige - Norge logotyp