Hoppa till huvudinnehåll

Mobil Röntgen

Projektet omfattar en mobil enhet bemannad av en röntgensjuksköterska och utrustad med teknik och eget portabelt nätverk som möjliggör digital överföring av röntgenbilder direkt från boendet till läkare på sjukhus. Detta innebär snabbare diagnostisering, beslut om fortsatt handläggning och kan utföras helt på distans. Patienter som inte behöver slutenvårdens resurser kan då erbjudas fortsatt adekvat behandling via primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. 

Om projektet

  • Projektnamn: Personcentrerad Mobil Röntgen
  • Tid: jan-dec 2021
  • Beviljat belopp: 1 MKR
  • Projektparter: Verksamhetsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ortoped, röntgen, ambulans och anestesi), primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT, PICTA, Högskolan i Borås

Vill du veta mer om innovationsprojektet Mobil röntgen? 

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare
Helene Lindström

Helene Lindström

Kommunikationsansvarig

Positiv respons när Personcentrerad Mobil Röntgen testas i fält

2021-10-19

Projektet Personcentrerad mobil röntgen är ett unikt samverkansprojekt som syftar till att ta röntgenutrustningen hem till patienten. Nu har projektet tagit ytterligare ett steg, då man inlett själva...

Mobil röntgen testas på äldreboenden – minskar stress för äldre och effektiviserar vården

2021-06-21

PICTA är en av projektparterna tillsammans med SU, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås som tillsammans driver implementeringen av mobil röntgen...

Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

2021-04-23

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten – istället kommer patienter röntgas hemma. PICTA är en av...

Digital samverkan i projekt om Mobil Röntgen

2020-11-29

Hur kan digitaliseringen användas för att effektivisera vårdprocesser vid omställningen till nära vård? Kring den frågan initierar PICTA och samarbetspartners nu ett projekt om mobil röntgen, som...