Hoppa till huvudinnehåll

Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

fredag, april 23, 2021

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten – istället kommer patienter röntgas hemma. PICTA är en av projektparterna tillsammans med SU, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås.

– Fallskador hos äldre är ett stort samhällsproblem och det är viktigt att testa digitala möjligheter för effektiva vårdprocesser i omställningen till nära vård, säger Glenn Larsson, projektledare vid PICTA.

Fallskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusbesök bland sköra äldre. I bedömningen av en misstänkt skadad person krävs ofta en röntgenundersökning. Projektet Personcentrerad mobil röntgen syftar till att genomföra en bedömning samt röntgenundersökning i personens hemmiljö. Fördelarna är många för den enskilda. En vistelse på sjukhus kan bidra till ökad oro, risk för trycksår och orsaka akuta förvirringstillstånd. Inte sällan med påfrestande väntetider för den sköra äldre innan besked på undersökning.

– Tanken är att vi gör en fullgod undersökning, röntgar och skickar bilder till sjukhus för diagnos och därefter tar beslut om patienten kan fortsätta vårdas i hemmet eller om hen behöver få specialistvård, säger Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare Personcentrerad mobil röntgen.

– I projektet lägger vi stor vikt vid att belysa och koppla vårdaktörernas insatser till patientens resa vid höftfraktur, eller om ingen fraktur föreligger och personen kvarstannar i det egna boendet. För att forma en värdeskapande patientresa medverkar patienter och anhöriga, kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialistsjukvård, säger Robert Höglind, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsledning ambulans.

Läs om nyheten på GP

Läs hela pressmeddelandet från SU

Läs mer om projektet här