Hoppa till huvudinnehåll

Positiv respons när Personcentrerad Mobil Röntgen testas i fält

tisdag, oktober 19, 2021

Projektet Personcentrerad mobil röntgen är ett unikt samverkansprojekt som syftar till att ta röntgenutrustningen hem till patienten. Nu har projektet tagit ytterligare ett steg, då man inlett själva testningen på patienter vid tre äldreboenden. De positiva följderna, såsom minskad tid och stress, uppmärksammas bland de inblandade.

Personcentrerad mobil röntgen startade i januari 2021 och är ett samverkansprojekt med PICTA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås. Efter den inledande fasen, som fokuserade på samordning och rutiner, testas nu den mobila röntgenapparaten på tre äldreboenden belägna i Göteborgs Stad, Mölndal och Härryda. 

I samtal med personal, anhöriga och vårdenheter har man kunnat se att att fördelarna med den förenklade processen är många. För den enskilda patienten innebär det att slippa påfrestande resor till sjukhus som kan bidra till ökad oro, risk för trycksår och orsaka akuta förvirringstillstånd.

Bland äldreboendens personal nämns även tidsaspekten. När fallolyckor inträffar och man misstänker en fraktur, väntar en flera timmar lång process för den äldre med transport, väntetid, sjukhusvistelse och hemfärd. Denna tid frigörs även för vårdpersonalen vid äldreboendet, eftersom de ofta får agera ledsagare vid sjukhusbesök.

Kunskapsspridning och implementering

- Än så länge har vi bara fått bra respons bland de inblandade i projektet. Det finns även ett stort intresse utifrån att lära mer. Högskolor har hört av sig för utbildningssyfte inom radiologi och olika verksamheter vill ta del av erfarenheter inom samverkan mellan vårdaktörer och röntgenutrustningen, säger Glenn Larsson, projektledare PICTA. 

Projektet avslutas i december 2021, men en ny ansökan till nuvarande finansiär Innovationsfonden har gjorts med syfte att för att öka möjligheterna till implementering. I november startas även ett pilotprojekt med kriminalvården för att diagnostisera uppkomna skador på interner. 

Mer om Personcentrerad Mobil Röntgen

PICTA är en av projektparterna tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhusetprimärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås

Läs mer på projektets webbplats här

Ta del av projektets presentation på nästa Metis Forum den 17e november, läs mer här