Hoppa till huvudinnehåll

Digital samverkan i projekt om Mobil Röntgen

söndag, november 29, 2020

Hur kan digitaliseringen användas för att effektivisera vårdprocesser vid omställningen till nära vård? Kring den frågan initierar PICTA och samarbetspartners nu ett projekt om mobil röntgen, som stöttas av Innovationsfonden VGR.

Projektet omfattar en mobil enhet bemannad av en röntgensjuksköterska och utrustad med teknik och eget portabelt nätverk som möjliggör digital överföring av röntgenbilder direkt från äldreboende till läkare på sjukhus. Detta innebär snabbare diagnostisering och att beslut om fortsatt vård kan utföras helt på distans. Patienter som inte behöver komma till sjukhuset kan då erbjudas behandling via primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. 

Möjliggör vård i hemmiljö

Initiativet har en konkret uppgift: Att medföra att patienten fortsatt vårdas nära och undviker onödig slutenvård. 

– Fallskador hos äldre är ett stort samhällsproblem och det är viktigt att testa digitala möjligheter för effektiva vårdprocesser i omställningen till nära vård, säger Glenn Larsson, projektledare vid PICTA.

Vid misstanke om fraktur genomförs röntgenundersökning i patientens hemmiljö, istället för det konventionella sättet där patienterna behöver ambulanstransport till sjukhus för diagnostisering och beslut om åtgärd. 

Vid dessa transporter krävs att en ledsagare i form av anhörig eller personal från boendet medföljer, eftersom en stor andel av patienterna är kognitivt påverkade eller besväras av demens. 

Kontrollröntgen på äldreboendet

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att utveckla kontrollröntgen av höftfrakturproteser på äldreboenden, istället för på sjukhus som är rutin idag.

För patienter som har en röntgenverifierad fraktur, exempelvis höftfraktur, kan sjukhusvistelsen och behandling med operation förberedas redan på äldreboendet och i en sammanhållen vårdprocess med berörda vårdgivare. 

- Att radiologiskt undersöka patienten prehospitalt är inte nytt på något sätt, detta görs redan idag på en del platser i Sverige och utomlands med goda resultat. Det nya i detta projektet är att skapa digital samverkan mellan de olika vårdaktörerna och de beslutsprocesser som ska säkerställa en kontinuerlig och högkvalitativ nära vård, säger Glenn Larsson.

Projektet avser skapa samarbete mellan för första linjens sjukvård (ambulans, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård) för patientnära vård (smärtlindring, triagering) samt analyser, såsom provtagning, med digital överföring till specialistsjukvården och erbjuda ett beslutsstöd för trygg nära vård och uppföljning.

Om projektet

  • Projektnamn: Personcentrerad Mobil Röntgen
  • Tid: jan-dec 2021
  • Beviljat belopp: 1 MKR
  • Projektparter: Verksamhetsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ortoped, röntgen, ambulans och anestesi), primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT, PICTA, Högskolan i Borås