Hoppa till huvudinnehåll

Mobil röntgen testas på äldreboenden – minskar stress för äldre och effektiviserar vården

måndag, juni 21, 2021

PICTA är en av projektparterna tillsammans med SU, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås som tillsammans driver implementeringen av mobil röntgen i Göteborgsvården. Nu går utvecklingen framåt och mobil röntgen testas på tre äldreboenden belägna i Göteborgs stad, Mölndal och Härryda.

Fallolyckor är ett vanligt problem bland äldre. När det inträffar idag och man misstänker en fraktur, väntar en flera timmar lång process för den äldre med transport, väntetid, sjukhusvistelse och hemfärd.   

En vistelse på sjukhus kan bidra till ökad oro, risk för trycksår och orsaka akuta förvirringstillstånd. Inte sällan med påfrestande väntetider för den äldre innan besked på undersökning.

Diagnos och beslut om sjukhusvård redan i hemmet kan minska transporter till och från sjukhus som är både ansträngande för patienten och resurskrävande för sjukvården, säger Glenn Larsson, projektledare, PICTA.  

Projektet Personcentrerad mobil röntgen syftar till att genomföra bedömning, röntgenundersökning och beslut i patientens hemmiljö. Därmed underlättas den psykiska påfrestningen för dem som inte behöver transporteras till ett sjukhus och tid frigörs för vårdpersonalen vid äldreboendet. 

I förra veckan höll projektledarna i två workshops med kommunens sjuksköterskor där man arbetade med rutiner kring fallolyckor.

Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare för Personcentrerad mobil röntgen förklarar rutiner med mobil röntgen: 

- Vid fallolycka undersöker en sjuksköterska på äldreboendet personen som farit illa. Om personen misstänks ha drabbats av en fraktur larmas SOS och Sjukvårdens larmcentral som skickar en ambulans och en röntgensjuksköterska. Bilder tas med en bärbar mobil röntgenapparat som endast väger 3.5 kg. Sedan skickas bilderna direkt från äldreboendet till läkare som ger besked ifall sjukhusvård är aktuellt eller inte. 

Nu efter sommaren kommer processen med den mobila röntgenapparaten att testas i nära samarbete med personal, anhöriga och vårdenheterna.  

Glenn Larsson, projektledare för PICTA, talar om projektet. 

Det ska bli jättespännande att få följa hur tidig röntgen i hemmet påverkar den akuta fallskadeprocessen och hur vårdpersonalen på äldreboenden upplever det nya arbetssättet för den drabbade. Sedan tror jag framförallt att mobil röntgen kommer att underlätta för dem som inte behöver genomgå ett belastande sjukhusbesök. 

- För de som behöver sjukhusvård kan det även vara positivt att transporteras direkt från äldreboendet till vårdavdelning för fortsatt vård. Det kommer att frigöras mycket tid och stress för den drabbade, vårdpersonal samt anhöriga. Det här kan innebära ett stort steg för effektivisering av vården,  säger Glenn Larsson, projektledare PICTA.

Mer om Mobil Röntgen

PICTA är en av projektparterna tillsammans med SUprimärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås

Läs mer på projektets webbplats här