Hoppa till huvudinnehåll

Ny projektledare till PICTA – med fokus på användarcentrering

tisdag, juli 13, 2021

I takt med att PICTAs verksamhet växer och utvecklas har teamet utökats med en ny projektledare. Fredrik Karlsson har en bakgrund inom användarcentrerad design och medtech, och kommer stärka PICTAs innovationsarbete avseende samverkan och användarfokus.

Fredrik Karlsson är PICTAs nya projektledare.  Med en bakgrund i människocentrerad design och medtech hoppas han att bidra med ett ingenjörsperspektiv och sina kunskaper om människors interaktion med teknik och digitala verktyg.  Fredrik kommer idag direkt från Masterprogrammet Industrial Design Engineering på Chalmers, och har i sitt examensarbete undersökt människa-datorinteraktion för medicinsk behandling  i hemmet. 
Han har även erfarenhet från att arbete med den prehospitala kontexten då han har praktiserat för Medfield Diagnostics. Den kognitiva ergonomin för ambulanspersonal och dess relation till teknik i ambulansen är även ett område som Fredrik undersökt i ett projekt på Chalmers.

Fredrik tillför kritisk teoretisk och praktisk kompetens i hur vi  faktiskt arbetar med digitalisering tillsammans med våra behovsägare och användare, dvs. ambulanssjukvården som traditionellt ofta saknar detta perspektiv, säger Hanna Marurin Söderholm, PICTAs programledare. 

Om vi nu vänder ljuset mot den nya projektledaren:

Vad hoppas du kunna bidra med?

I PICTA har vi olika kompetenser vilket är roligt, jag hoppas kunna bidra med min kunskap om människors relation till teknik, samt att skapa och analysera användarstudier

Vad ser du fram emot som projektledare på PICTA?

Det kommer bli kul att åter sätta mig in i den prehospitala sjukvården och jobba med dess möjligheter och utmaningar samt att få hjälpa till att skapa förbättringar. Jag ser även fram emot att ta åt mig samt dela kunskap med mina kollegor och de organisationer vi samarbetar med.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller samarbeta!
Fredrik Karlsson, Projektledare 
fredrik.karlsson@lindholmen.se