Hoppa till huvudinnehåll

Nu fortsätter vi utveckla Prehospital Video i Samverkan

onsdag, juni 28, 2023

Nu är det klart att projektet Prehospital Video i Samverkan 2 – PreViS 2 - får totalt 1,2 miljoner euro från Interreg Sverige – Norge.

Prehospital video-applikation demonstreras på projektets slutkonferens

PICTA och Sykehuset Innlandet är precis som förra perioden projektägare, med huvudparterna Innovationsplattformen VGR och Helseinn. Arbetet i projektet sker i nära samverkan med regionala och kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheter, och har ett nätverk av företag och forskare kopplat till sig.

I PreViS-projektet arbetar vi på bred front för att ta fram kunskap, utveckla och testa video som ett möjligt verktyg för larmsjukvård eller för ambulanspersonal för att kommunicera med läkare. PreViS2-projektet kommer att bygga vidare på de erfarenheter och resultat som gjordes under PreViS-projektets första period. En del aktiviteter som startades upp då kommer tas vidare, men framför allt utvecklar vi projektet med nya tekniska lösningar och fler aktörer såsom räddningstjänst och larmsjukvård.

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

– Projektet ger oss en unik möjlighet att långsiktigt bygga kunskap och vidareutveckla samverkan kring prehospital video både mellan våra länder och inom respektive land, säger Hanna Maurin Söderholm. Vi ser fram emot att titta på nya tillämpningsområden där video kan göra nytta, men också hur tekniker som video från drönare eller från inringare till larmcentral kan användas för att bidra till en säker och tillgänglig vård och stötta prehospital personal i deras arbete. Att samarbeta över gränsen, som den här finansieringen från Interreg ger oss möjlighet till, gör att vi kan dra maximal nytta av varandras kompetens, nätverk och företagsparter.

Magnus Kristiansson, Innovationsplattformen VGR

 Vi på Innovationsplattformen, VGR har under flera år undersökt nyttan med drönare i olika situationer, säger innovationsledare Magnus Kristiansson på Innovationsplattformen, VGR. Inte minst har vi varit involverade och drivande i att skicka ut hjärtstartare med drönare som en del av larmkedjan.  Det var genom det projektet som vi kunde se potentialen i att skaffa en tidig lägesbild av akuta händelser med hjälp av drönartekniken.  Nu ser vi fram emot att kunna testa och utvärdera det här tillsammans med PICTA och aktörer i Norge. Utmaningarna, men också nyttorna är gränsöverskridande. Det gäller både mellan verksamheter och mellan länder. Jag tror därför att vi tillsammans, med framgång ska kunna driva projekten framåt.

 

Det tror vi på PICTA också och vi ser fram emot att tillsammans ta nya tag i PreViS-projektet efter sommaren!