Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatstudenter i medicinteknik undersöker videoteknik i ambulans

tisdag, april 18, 2023

En grupp Chalmersstudenter från medicinteknikprogrammet deltog i veckans simuleringsövning som är en del av projektet Videostöd för prehospital bedömning av barn.

Studenter från Chalmers

I den simuleringsworkshop kring video i ambulans som ägde rum här på PICTA i april deltog fyra ambulanssjuksköterskor som simulerade hembesök hos en sjuk 2-åring, två specialistsjuksköterskor som tog emot videosamtal från ambulanspersonalen, fem Chalmersstudenter och större delen av PICTA-gänget. Arbetet är en del av projektet Videostöd för prehospital bedömning av barn som pågår sedan början av året och i det här momentet testade vi att sända video via två olika tekniska lösningar, mobiltelefonkamera och Jodapro huvudkamera med två olika mjukvaror Cisco VMR och Webex, samt ta emot videon i två olika mobila enheter , iPhone och iPad.

Simuleringarna observerades också av en grupp kandidatstudenter från Medicinteknikprogrammet på Chalmers:
Alexandra Johansson, Ebba Alvaeus Tynnerstål, Tove Thedin Olsson, Elina Sandoff och Anna Fassih. (Sofia Börjesson Rintala var inte med under dagen, men är också med i teamet). Tjejerna tog också tillfället i akt och frågade ambulanssjuksköterskorna hur de hade upplevt de olika lösningarna.

- Den här workshopen är ett av flera moment i det kandidatuppsatsarbete som vi gör på PICTA i vår, säger Alexandra Johansson, en av studenterna som också sommarjobbade på PICTA under sommaren 2022. Tidigare har vi också gjort en kartläggning av olika videotekniker, några av oss har varit på studiebesök på Akutmottagning Barn och några har åkt med i ambulans. Vi har också gjort en nationell enkätundersökning vars resultat vi just nu håller på att sammanställa.

Enkätundersökningen syftar till att ta reda på huruvida ambulanssjuksköterskor upplever ett behov av videostöd i sitt arbete och i så fall hur stort de tycker att behovet är. Man frågade också om vad respondenterna hade för känsla för de olika tekniska lösningar som finns, som huvudkamera, mobilkamera, kroppskamera och så vidare. Resultatet kommer vi såklart att presentera för er så snart det är klart! 

Läs mer om projektet här