Hoppa till huvudinnehåll

Exjobbare i projekt som utvecklar AI-baserat beslutsstöd

torsdag, januari 27, 2022

Under våren gör Elin Maxstad och Jens Andersson sitt examensarbete på PICTA, där de kommer att delta i utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstöd inom den prehospitala vården. Examensarbetet ska undersöka ambulanssjuksköterskans arbete och skapa prototyper för att underlätta arbetet i ambulansen.

Elin och Jens läser sista terminen på masterprogrammet Industriell Design Engineering på Chalmers och intresserar sig för människans interaktion och användning av fysiska såväl som digitala produkter. I planeringen av exjobbet kom de i kontakt med PICTA och kände att alla pusselbitar föll på plats. 
- Vårt önskemål var att jobba med något framtidsinriktat som innehåller digitala gränssnitt och att det faktiskt handlar om något som känns viktigt. Så detta var ju full pott. Och efter att ha fått träffat våra handledare och alla andra på PICTA så känns det toppen, berättar Elin. 

Elin och Jens kommer att arbeta ihop med sina handledare Carl Magnusson på Ambulanssjukvården Sahlgrenska och Fredrik Karlsson på PICTA. Tillsammans bedriver PICTA och Ambulanssjukvården Sahlgrenska flera forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till en mer tillgänglig, jämlik och säker ambulanssjukvård.

Ett av dessa projekt är just utvecklingen av en prototyp för ett prehospitalt AI-baserat beslutsstöd som Carl ansvarar för, och som utgår från ambulanssjuksköterskans arbetssituation. 
- Ambulanssjuksköterskan möter människor i alla åldrar och skeden av livet som tar kontakt med sjukvården med olika behov. Det kan vara allt från godartade till livshotande tillstånd, där tid till behandling är avgörande. I en del fall kan den hjälpsökandes behov tillgodoses på en lägre vårdnivå än akutmottagningen på sjukhuset. Vi tror att ett beslutstöd med AI skulle kunna stödja ambulanssjuksköterskan i besluten om optimal vårdnivå eller transportsätt, säger Carl Magnusson, Översjuksköterska, Ambulanssjukvården Sahlgrenska. 

Här kan de båda studenterna fylla en viktig funktion. 
- I det här projektet bidrar Elin och Jens med kunskap om interaktionen mellan människa - maskin och teknisk design utifrån användarens perspektiv, vilket är mycket värdefullt för ambulanssjukvården, tillägger Carl. 

Målsättningen i Elin och Jens examensarbete är att utveckla ett fysiskt och digitalt gränssnitt, samla lärdomar från processen och ge förslag på hur man kan gå vidare med en design för ett AI-baserat beslutsstöd i ambulansen. 
- Vi vill först och främst leverera en lyckad utredning som är realistisk och förankrad i ambulanspersonalens arbetssituation. Vi hoppas att få insikt i hur man kan gå vidare med en sån här produkt. I början av juni har vi i bästa fall en kombination av en fysisk prototyp med ett digitalt gränssnitt, som fungerar på en nivå så att den känns verklig. Sett till användarvänlighet ska den tala för sig själv och kräva sparsamt med instruktioner, förklarar Jens. 

- Och så vill vi lära oss så mycket som möjligt, underlätta arbetet för ambulanssjuksköterskorna och ha roligt på vägen! avslutar Elin.

Vill du veta mer om projektet eller examensarbetet?
Vi berättar gärna mer:

Carl Magnusson, e-post: carl.magnusson@vgregion.se
Fredrik Karlsson, e-post: fredrik.karlsson@lindholmen.se
Elin Maxstad, e-post: maxstad@student.chalmers.se
Jens Andersson: e-post: jeande@student.chalmers.se

Läs om alla PICTAs pågående projekt här