Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Post-crash – nytt fokusområde för PICTA

När en trafikolycka är ett faktum – hur ska man då agera för att på bästa sätt hantera situationen för alla inblandade så att liv räddas och skador minimeras? Nu satsar Prehospital ICT Arena tillsammans med SAFER på post-crash som ett nytt fokusområde.
Bild: Ian Valerio/Unsplash

Tillsammans med SAFER satsar nu PICTA på att inom ramen för ett nytt fokusområde utveckla vad som inom trafiksäkerhet ofta benämns post-crash. Detta handlar om de insatser och åtgärder som görs för att reducera skador och dödlighet hos alla inblandade efter det att en trafikolycka är ett faktum. Det finns bl.a. forskning som pekar på att 2/3 delar av de som avlider gör detta inom den första timmen, men också att upp till 1/3 kan förhindras om rätt insatser sker snabbt. Att det finns mycket att göra här belyses också av att WHO anger post-crash som en av de fem grundpelare som skall adresseras inom ”The Decade of Action for Road Safety”.   

Eftersom PICTA har sitt fokus på eHälsa/ICT för att främja prehospital sjukvård hela vägen från detektion av incident, via utalarmering och prioritering, till vård på rätt plats och vårdnivå platsar post-crash området väl in i aktiviteterna. PICTA med sitt kunnande och nätverk kompletterar härigenom SAFER att bättre kunna hantera dessa frågor inom det breda området trafiksäkerhet. 

Det finns redan idag projekt kring PICTA relaterade till post-crash, t.ex. runt kliniska beslutsstöd vid trauma och effektivare incident bedömning och prioritering (Via Appia). Genom samverkan kan olika initiativ för att gemensamt utveckla området bättre tas tillvara.

-Detta är ett område vi kan utveckla och göra stor nytta inom. Genom att ta tillvara och nyttiggöra de aktiviteter och den forskning som drivs t.ex. runt trauma på Chalmers, MedTech West och Sahlgrenska, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på PICTA vid Lindholmen Science Park.

Läs mer:

Via Appia
SAFER
WHO Decade of Action for Road Safety
WHO Document post-crash