Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

TEAPaN – smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet

Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för akuta trafikincidenter som olyckor, djur på väg eller plötslig sjukdom. För att fullt ut kunna ta till vara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan berörda samhälls- och kommersiella aktörer, såväl som illustrativa tillämpningar och erbjudanden, tillskapas. 

TEAPaN som koncept och projekt lägger grunden till sådan samhällsnyttig innovation såväl som ett ekosystem för utveckling av produkter och tjänster. Breda befintliga och framtida kommersiella erbjudanden ges möjlighet att via öppna gränssnitt och kända krav på informationsinnehåll samverka och dra nytta av kvalitetssäkrad hantering, bedömning och prioritering av larm, koppling till alarmerings- och insatsresurser, samt realtids-riskvarningar. 

Utöver kommersiella erbjudanden till trafikanter och verksamheter, leder detta till effektivare användning av samhällets ´blåljus´-resurser, ökad precision i insatser, ökad kunskap, lägre risk för sekundära olyckor, samt reducerad dödlighet och skador.

Bilar, cyklar, MC, kollektivtrafik etc. genererar incidentlarm och information. Denna sänds till nyckelfunktionen för analys och utvärdering. Dess resultat och underlag tillgängliggörs larm- och blåljusaktörer för korrekt prioritering och handläggning, samt genererar kvalificerade riskvarningar att användas av olika aktörer t.ex. tjänsteleverantörer. 

TEAPaN leds av PICTA och genomförs i samverkan med SAFER, trafiksäkerhetscentrat vid Chalmers. Projektet tar sin utgångspunkt i det tidigare projektet Via Appia som initierades inom SAFER år 2014/15.

Projekttid: 2019-12-02 – 2021-12-31.