Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya vägar och nätverk via Metis Forum

Metis Forum den 31 maj handlade framförallt om nya vägar för IT och e-hälsa. Omkring 45 personer från området samlades under en eftermiddag på Lindholmen Science Park för att dela med sig av kunskap och låta sig inspireras.
Bengt Arne Sjöqvist, PICTA

Bengt Arne Sjöqvist inledde med att hälsa alla välkomna till den tolfte upplagan av Metis Forum. Efter detta följde ett föredrag av Annelie Amigelius, SLL/117, samt Christina Appelblad och Rune Eklund från Ambulansverksamheten i Västerbotten om RGS-användning i den prehospitala bedömningen.

Sebastian Wallman från Flypulse talade om den drönare de har utvecklat med uppdrag att rädda liv.

-I många områden i Sverige idag så överlever idag inte personer med plötsligt hjärtstopp på grund av att ambulansen inte hinner fram i tid. Med en drönare så kan vi utföra en parallell utryckning och i många fall kunna leverera en hjärtstartare mycket tidigare för att öka överlevnadschansen betydligt med en tidigare defibrillering.

img_0307.jpgSebastian Wallman presenterar superdrönaren på Metis Forum

Christer Höög, PHC Nordic, pratade om monitorering av patienter under fältmässiga förhållanden,  varefter Sara Bogren från RISE ACERO berättade om sensorsytemens roll i prehospital sjukvård. Hon menar att Metis Forum är en bra plats för verksamhetsspanade.

-Vi inom RISE Acreo driver många projekt inom vård och omsorg både tillsammans med sjukhus och för E-hälsa i hemmet. Att få tillgång till det nätverk som samlats på Metis Forum och få möjlighet att presentera Acreo Life Science och våra sensorlösningar för denna publik ökar våra möjligheter att skapa verksamhet även inom området pre-hospital vård.

img_0309.jpg
Sara Bogren från RISE ACERO

Första delen av Metis Forum avrundades med att Alex Hedberg, EVAM-System, talade om blåljusvarning för ökad trafiksäkerhet och att Mikael Asplund från Linköpings Universitet beskrev risker och möjligheter med uppkopplad vård.

 När det var dags för paus passade deltagarna på att nätverka med andra från branschen och akademin för att utbyta ytterligare erfarenheter.

Sebastian Wallman från Flypulse kommenterade värdet med att delta i Metis Forum.

-Att vara med på Metis Forum ger en väldigt bra möjlighet att träffa många personer från olika företag och organisationer som arbetar med innovativa idéer inom IT i den prehospital vården. Det är ett bra tillfälle att sprida information om vad vi arbetar med samt att knyta nya kontakter för framtiden för möjliga samarbeten.

Efter pausen var Jeremy Dale och Rob Crouch från University of Southhampton med på Videolänk för att prata om Kliniskt beslutstöd på utalarmeringscentral. Håkan Klementsson från Ambulansen i Blekinge/FLISA talade om nationella kvalitetssystem för prehospital sjukvård.

Dagen avslutades med att Bengt Arne Sjöqvist redogjorde för det nu avslutade projektet PrehospIT-stroke

-PrehospIT har varit ett intressant och på många olika sätt lärorikt projekt. Resultaten tar vi nu vidare på olika sätt. Rekommendationen runt semantisk och teknisk interoperabilitet skall vi föra en dialog med bl.a. FLISA och VGR om hur vi hanterar på bästa sätt för att kunskapen och erfarenheterna skall komma till största möjliga nytta. Detta är ett långsiktigt arbete där vi tänker använda PICTA och Metis Forum som en plattform för att komma vidare. Samtidigt har vi i dagsläget inga projektmedel att driva det hela med någon större intensitet, utan det får bli som en del i de andra mer generella aktiviteterna vi gör inom ramen för PICTA och dess fortsatta utveckling. Däremot är situationen helt annorlunda då det gäller erfarenheterna från fullskale-simuleringarna. Här har vi redan projekt igång, ViPHS, där dessa kommer att användas. Vi ser också att de kan komma in i en planerad fortsättning på eNursing som nu planeras.

PrehospIT-stroke presenterades även nyligen på Vitalis på Svenska mässan i en mycket välbesökt monter, där resultatet av projektet demonstrerades i ambulans.

Presentationer: