Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Stort intresse på Vitalis för simulering i ambulans

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park
25-27 april medverkade Prehospital ICT Arena på eHälso-konferensen och utställningen Vitalis på Svenska Mässan. Besökarna fick då möjlighet att bevittna demonstration och simulering av IT-stöd i ambulans.

Under de tre dagar som Vitalis pågick fanns det möjlighet för intresserade att besöka Prehospital ICT Arenas monter för att prata med representanter från PrehospIT-projektet och se resultatet från projektet demonstreras i ambulans. Demonstrationen skedde genom simulering med hjälp av utrustning och personal från Skaraborgs sjukhus. Andra deltagare i demonstrationen var representanter från Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. I montern fanns också andra företag med koppling till verksamheten runt Prehospital ICT Arena.

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA och projektledare för PrehospIT kommenterade resultatet från Vitalis:

-Vi nådde ut på ett mycket bra sätt med våra tre budskap; att presentera PrehospIT-projektet, Prehospital ICT Arena och att simulering är ett kraftfullt utvärderingsverktyg.

Ett särskilt tack riktas till Ambulansen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset för tillhandahållande av ambulans!

Här finner du mer info om PrehospIT