Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stort intresse på Vitalis för simulering i ambulans

25-27 april medverkade Prehospital ICT Arena på eHälso-konferensen och utställningen Vitalis på Svenska Mässan. Besökarna fick då möjlighet att bevittna demonstration och simulering av IT-stöd i ambulans.
Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park

Under de tre dagar som Vitalis pågick fanns det möjlighet för intresserade att besöka Prehospital ICT Arenas monter för att prata med representanter från PrehospIT-projektet och se resultatet från projektet demonstreras i ambulans. Demonstrationen skedde genom simulering med hjälp av utrustning och personal från Skaraborgs sjukhus. Andra deltagare i demonstrationen var representanter från Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. I montern fanns också andra företag med koppling till verksamheten runt Prehospital ICT Arena.

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA och projektledare för PrehospIT kommenterade resultatet från Vitalis:

-Vi nådde ut på ett mycket bra sätt med våra tre budskap; att presentera PrehospIT-projektet, Prehospital ICT Arena och att simulering är ett kraftfullt utvärderingsverktyg.

Ett särskilt tack riktas till Ambulansen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset för tillhandahållande av ambulans!

Här finner du mer info om PrehospIT