Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Demo i ambulans under Vitalis

I maj hölls Nordens ledande eHälsomöte Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg. PICTA hade en testambulans på plats där bl a videostöd för effektivare strokevård demonstrerades. Många besökare uppskattade att få se vad eHälsa innebär i verkligheten.

I PICTAs monter fanns en testambulans, som en del av projektet PreTest. Denna användes också för att tillsammans med partners illustrera projektet ViPHS. I detta projekt används realtids ”streamad” video för att skapa förutsättningar för strokepatienter att få optimal vård, också på stort avstånd från behandlande sjukhus. Med hjälp av tre kameror i ambulansen kan ambulanssjuksköterskorna utföra video-konsultation med en stroke-expert. Genom video-konsultationen bedöms det om patienten bör tas till närmsta sjukhus för möjlig propplösande behandling (trombolys) eller till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för mekaniskt borttagande av proppen (trombektomi). Det senare är aktuellt för större proppar och Sahlgrenska är det enda sjukhuset i Västra Götaland som erbjuder denna behandling.

- Inom vården jobbar man alltid för att försöka ta fram de bästa behandlingsmetoderna som möjligt och annakangstrom_2.jpgför att patienter ska få rätt vårdnivå. Det är precis detta som ViPHS handlar om. Det är bra med ett beslutsstöd där man även kan se patienten själv, det tror jag jättemycket på, säger Anna Kängström, adjunkt vid Högskolan i Borås och aktiv ambulanssjuksköterska. 

Om patienten uppvisar symtom på en större stroke tar ambulansen innan avfärd kontakt med en neuro-jour via videokameror. Jouren får då en tydlig uppfattning av patientens situation, och kan även genomföra en neurologisk undersökning enligt ett testprotokoll med hög träffsäkerhet (NHISS). Därefter kan jouren i samråd med ambulanspersonalen besluta vilken vård som bör erbjudas patienten, och till vilket sjukhus man då bör åka.

-Tanken är att ambulansen ska bli lotsad till rätt sjukhus, oavsett om patienten bor i en storstad där närmaste sjukhus är tio minuter bort eller om patienten är i Ulricehamn där man har betydligt längre till Sahlgrenska. Men genom ViPHS ska alla patienter ha chans till samma vård, säger Anna Kängström.

Just nu genomförs kliniska tester i tre ambulanser i Västra Götaland och målet är att fler ska bli utrustade under 2019.

-Förhoppningen med projektet är att fler patienter ska hamna på rätt vårdnivå. Tidigare har de aktuella patienterna förts till Sahlgrenska, men då ofta åkt via ett annat sjukhus först. Med hjälp av detta beslutsstöd kan patienter istället köras direkt till Sahlgrenska, och på så vis vinna behandlingstid. Jag hoppas att det blir fler ambulanser som blir utrustade med den här möjligheten givetvis, för i dagsläget är det bara tre stycken, säger Anna Kängström.

-Vi är mycket nöjda med vår medverkan på Vitalis, säger Hanna Maurin Söderholm och Bengt Arne Sjöqvist från PICTA unisont. Vi hade fullt med besökare i montern alla 3 dagarna, och de fullskaliga demonstrationer/simuleringar vi gjorde av ViPHS var mycket välbesökta. Många fick lära sig mer om ambulanssjukvård, och kanske också för första gången titta in i en modern ambulans. Många uppskattade också att få se vad eHälsa innebär i verkligheten. Kort sagt – en succé!

Se reportage från EFN