Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ViPHS-Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

ViPHS har sin grund i projektet PrehospIT-stroke och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. Inom PrehospIT-stroke har rekommendationer för lämpliga videolösningar utarbetats. Dessa skall testas och utvärderas inom ViPHS med målet att nå klinisk rutin. ViPHS är uppdelat i tre delprojekt enligt nedan.

1. ViPHS Ambulans skall stödja video-konsultation mellan ambulans och stroke-expert, och bygger på en fast installerad videokamera i ambulansen. Delprojektet planeras att genomföras i 3 steg; 

  • I. teknisk och användarmässig test och utvärdering med hjälp av realistiska simuleringsförsök 
  • II. begränsad test och utvärdering i kliniskt operativ miljö 
  • III. rutinmässigt införande

Steg 1 i ViPHS Ambulans har beviljats medel från Innovationsfonden i VGR, och leds av professor Lars Rosengren, VGR/SU. Förutom PICTA och VGR/SU kommer Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs Sjukhus att medverka.
 
2. ViPHS Mobil är en portabel lösning som skall stödja video-konsultation mellan den prehospitala personalen i t.ex. hemmiljö och en stroke- expert. Delprojektet planeras att genomföras i 3 steg på samma sätt som ViPHS Ambulans.
Ett examensarbete i samarbete med Signaler och System på Chalmers och MedTechWest startade under våren 2017 med fokus på steg 1 och handleds av Bengt Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord och sker i samarbete med Högskolan i Borås.

3. ViPHS BOST (By-stander On-line SupporT) är en smartphone lösning som skall stödja video-överföring mellan t.ex. en anhörig och alarmeringscentral, ambulans på väg eller annan mottagare. ViPHS BOST planeras att genomföras stegvis på samma sätt som de övriga delprojekten.
 

skarmavbild_2017-02-07_kl._15.43.07.png