Hoppa till huvudinnehåll
Bild ur TEAPaN

TEAPaN - Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification

1997 fattade riksdagen beslut om nollvisionen som ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Målet är att ingen dödas eller skadas allvarligt på de svenska vägarna. För att nå nollvisionen är det viktigt att arbeta för säkrare vägar, men också att förbättra arbetet när en trafiksrelaterad incident inträffar. Både EU och WHO lyfter fram post-crash som ett viktigt förbättringsområde. Idag avlider en majoritet av de som är inblandade i en allvarlig trafikolycka inom en timme, men en väsentlig del skulle kunna räddas om rätt insatser görs tidigare i vårdkedjan.

Rätt resurser och rätt prioritet med hjälp av data

  Sedan 2019 har vi tillsammans med de andra parterna i projektet arbetat med hur vi kan minska fördröjningarna så att rätt vård snabbare kan skickas till platsen för en trafikrelaterad incident, säger Hanna Maurin Söderholm, TEAPaN-projektledare och PICTAs programchef. Vi strävar också efter att kunna dimensionera vårdinsatserna bättre eftersom det är vanligt att man skickar fler ambulanser än nödvändigt till olycksplatser. Eftersom blåljusresurserna är begränsade kan det i värsta fall få allvarliga konsekvenser för någon som är i stort behov av ambulansen på en annan plats samtidigt.
 

Något som det nyligen avslutade TEAPaN-projektet har utgått ifrån är den avancerade och omfattande datamängd som idag skapas genom uppkopplade fordon, individer och trafikmiljö.
 

   Det ger helt nya möjligheter, men för att vi ska kunna ta tillvara på dem krävs en ny infrastruktur där grundläggande förutsättningar för samverkan skapas, fortsätter Hanna Maurin Söderholm. I TEAPaN har vi skapat en infrastruktur där data från olika fordon och leverantörer skickas till ett och samma system för att ge larmoperatören ett bättre beslutsunderlag. Exempel på data som kan skickas till TEAPaN vid en olycka är fordonsmodell, lokalisation, färdriktning, position, krockvåld samt om passagerare har burit bilbälte.

 

I projektet TEAPaN har man tagit fram en prototyp som ännu inte testats skarpt eller implementerats i operativ verksamhet ännu, men hur systemet fungerar och hur gränssnittet kan se ut kan du se på bilderna nedan. Det fungerar så att fordon och trafikanter vid ett incidentlarm skickar relevant data till systemet för automatisk analys. Därefter får larm- och blåljusaktörer tillgång till informationen för att kunna handlägga och prioritera på bästa sätt.
 

  Rätt vård i rätt tid ökar inte bara chansen till överlevnad för de inblandade, utan minskar också kostnader och behov av eftervård, avslutar Hanna Maurin Söderholm. TEAPaN kan ge oss förutsättningar att förbättra räddningsinsatserna på så många sätt, och vi kommer att fortsätta det här arbetet tills det kan göra verklig nytta ute på vägarna.
 

TEAPaN-projektet initierades av Bengt Arne Sjöqvist, professor emeritus vid Chalmers, och har letts av PICTA Prehospital Innovationsarena vid Lindholmen Science Park. Övriga parter är Volvo Cars, Consat, Detecht, SOS International, Prehospen, VTI samt Västra Götalandsregionen (Sjukvårdens Larmcentral och Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Bild 1 ur TEAPaN

Idag får larmoperatören ytterst lite information om en olycka i samband med inkommande larm.

Bild 2 ur TEAPaN

På andra bilden kan man se vilken data som skulle kunna skickas automatiskt från samtliga inblandade fordon och passagerare.

Bild 3 ur TEAPaN

Här visas hur denna data samlas i TEAPaN.

Bild 4 ur TEAPaN

På sista bilden visas möjlig larminformation.

Fakta om projektet

Parter: PICTA, Chalmers, Volvo Cars, Consat, Detecht, SOS International, Prehospen, VTI samt Västra Götalandsregionen (Sjukvårdens Larmcentral och Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset).
Projekttid: Avslutat

 

Tidigare publicerat om TEAPaN

 

Kontaktpersoner på PICTA

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare
Kvinna i yngre ålder som ler in i kameran. En vit blus mot en färglad bakgrund utstrålar fokus och hopp

Elin Maxstad

Projektledare (föräldraledig)
Andreas Dehre

Andreas Dehre

Projektledare