Hoppa till huvudinnehåll

Prehospital Arena

Inom ramen för Vinnovas utlysning Visionsdriven hälsa; förberedelseprojekt, har PICTA lett och genomfört en förstudie med syfte att kartlägga och diskutera framtidens prehospitala sjukvård och hur denna bör utvecklas för att motsvara de krav som kommer att ställas av en sjukvård i förändring mot ”En god och nära vård”.  Resultatet av förstudien ligger till grund för uppföljningsprojektet Mi Amigo (f d MoHCA)