Hoppa till huvudinnehåll
Kontiki Logga

Kontiki – AI som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

Kontiki-projektet är ett svensk-norskt interregprojekt som finansieras av Interreg Sverige- Norge.

Målet är att utveckla en bättre och mer kostnadseffektiv, jämlik och jämställd nära hälso- och sjukvård med hjälp av utveckling och nyttiggörande/ kommersialisering av digitala lösningar inklusive beslutsstöd baserat på AI. Projektet ska resultera i:

  • vidare etablering av strukturer för samarbete mellan akademi, regioner, kommuner samt små och medelstora företag över landsgränserna, samt strukturer för nyttiggörande/ kommersialisering av projektresultat
  • ökad aktivitet och konkurrenskraft för små och mellanstora företag
  • utveckling av produkter för digitala lösningar inklusive AI-baserade stöd för hälso- och sjukvård
  • ökad grad av implementering av digitala lösningar inklusive AI-baserade stöd för hälso- och sjukvård

 

Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt, Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd; Artificiell intelligens – för en jämlik vård som du kan läsa mer om här.

Samarbetspartners i Sverige och Norge är utöver PICTA:

  • Høgskolen i Østfold
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • Sykehuset i Østfold

 

Projektnamn: Kontiki - Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter för hälso- och sjukvård

Finansiär: Interreg Sverige-Norge - EU - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

Startdatum: 2023-04-01

Slutdatum: 2026-03-31

 

Nyheter om Kontiki

 

Kontaktpersoner på PICTA

Man som ler in i kameran, bakom skymtas en innovativ miljö, trä och stålbalkar

Glenn Larsson

Vice programansvarig & senior projektledare
Andreas Dehre

Andreas Dehre

Projektledare
porträttbild på kommunikatören

Helene Lindström

Kommunikationsansvarig