Hoppa till huvudinnehåll

Interprofessionell Prehospital Videobedömning (IPV)

IPV-projektet vidareutvecklar, testar och utvärderar mobila videokonsultationer mellan ambulanspersonal och andra specialister och professioner inom vården. Detta skapar ett brett underlag för analys och lärande om ett nytt sätt att arbeta inom ambulanssjukvården såväl som hos respektive vårdaktör för att nå en mer jämlik och patientsäker vård.

Sjukdom i hemmet