Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och samarbete vägen framåt vid fallolyckor

onsdag, juni 14, 2023

Nyligen arrangerade PICTA en slutkonferens för projektet Autumn Leaves - förbättrad falldetektion i nära vård – som ska reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador. Snabbare handläggning, med automatiskt larm från incident till larmcentral, effektiviserar den medicinska handläggningen för en stor och skör patientgrupp.

Glenn Larsson presenterar agendan för slutkonferensen

Fallskador är i dag den vanligaste formen av skador med dödlig utgång. Det finns många lösningar som kan detektera fall och exempelvis varna anhöriga eller aktörer inom omsorg. För att vi ska kunna minska det onödiga lidandet och de kostsamma konsekvenserna är det nödvändigt att hitta lösningar som effektiviserar systemet och ser till att patienten får rätt vård så snabbt som möjligt. Under slutkonferensen tycktes deltagarna vara eniga om att det inte är avsaknad av tekniska lösningar som står i vägen för framtiden, utan det är ökad samverkan och interoperabilitet som måste till för att vi ska nå fram till de bästa lösningarna. Och detta arbete har redan startats i och med projektet Autumn Leaves. 

Under eventet fick vi bland annat höra Glenn Larsson och Elin Maxstad från PICTA, Bengt Arne Sjöqvist från Chalmers, samt Elisabet Hammar, verksamhetschef på Sahlgrenska Ambulans, Västra Götalandsregionen, och Ulrika Björner, kvalitetsutvecklare på Göteborgs Stad, berätta om projektets syfte, mål och resultat. Se vad Ulrika och Elisabeth tycker är det viktigaste som de tar med sig från projektet här:

Redan i dag skapas mycket patientinformation som sjukvården aldrig får del av. Bland annat från så kallade smarta enheter som smarta klockor, smarta telefoner och aktivitetsarmband som Fitbits. I den här delen av projektet har man bland annat fokuserat på att tillgängliggöra den information som kommer från dessa olika digitala hjälpmedel samt från fallolyckor för vårdpersonalen.

Jonathan Earnest har under året gjort sitt examensarbete hos oss på PICTA och främst har han arbetat tillsammans med Mattias Seth, doktorand på Chalmers. Den två-åriga yrkeshögskoleutbildning på KYH Yrkeshögskola till IoT developer avslutades med att han byggt en webbapplikation som fungerar som ett ’proof of concept’ på att den lösning som man i Autumn Leaves-projektet tagit fram faktiskt fungerar. Webbapplikationen är ett gränssnitt för larmoperatörerna på SOS/SvLC och är baserad på deras nuvarande gränssnitt.

Under slutkonferensen presenterade Jonathan och Mattias tillsammans med Otto Medin från Intersystems lösningen ASAP Core (Acute Support Assessment & Prioritizing Core) som är den nod i systemet som samlar in data.

Jonathan Earnest, Mattias Seth och Otto Medin presenterar sitt arbete i projektet.

Utöver att vara handledare för vår LIA-praktikant under året är Mattias Seth själv doktorand på Chalmers. Här frågar Elin Maxstad vad Mattias Seth tycker har varit den största lärdomen för hans del med projektet.

Calle Stålberg, produktchef på Cuviva (mitten), presenterade deras produktportfölj inom hemmonitorering såväl på scen som under vårt utställningsmingel i lobbyn. Här med Ulrika Björner och Fredrik Koffner, en av grundarna på Cuviva.

Cuviva-representanter visar upp sina produkter inom hemmonitorering.

Tre företag som varit delaktiga i projektet fanns på plats. Utöver Cuviva var representanter från såväl ImagineCare som Raytelligence på plats. Här Mattias Lantz och Daniel Koernig från ImagineCare.

Daniel Koernig och Mattias Lantz på ImagineCare pratar om sina lösningar under minglet.

Inom kort kommer du att kunna läsa projektets slutrapport och också se en film. Under slutkonferensen fick vi alla ta del av premiärvisningen av informationsfilmen om Autumn Leaves som skapats av PICTAs Andreas Dehre och Elin Maxstad tillsammans med Lindholmen Science Parks duktiga filmmakare. Kommer snart på en dator nära dig!

Se filmen här

Läs mer om projektet Autumn Leaves här