Hoppa till huvudinnehåll

TEAPaN - smart olycksdetektion med optimalt utnyttjande av blåljusresurser

onsdag, oktober 19, 2022

Från årets Vitalis kan du nu ta del av det PICTA-ledda projektet TEAPaN. Bengt Arne Sjöqvists och Stefan Candefjords föredrag finns nu på vår Youtube.

Ett PICTA-lett projekt som kopplar samman smart olycksdetektion med optimalt utnyttjande av samhällets blåljusresurser är TEAPaN - Traffic Event Assessment, Prioritzing and Notification. Bengt Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord, båda från avdelningen för Medicinska Signaler och System vid Institutionen för Elektroteknik på Chalmers, presenterade TEAPaN -projektet på årets Vitalis. Du kan se hela föredraget på Youtube-länken nedan.

TEAPaN sätter fokus på vårdkedjan och hur denna kan förbättras vad gäller insatstider, val av resurs och precision i avgörande beslut. Man vill titta på fordonslösningar, tjänster, incidentbedömning av larmhanterare och samverkan med ambulans utförmas och demonstreras i simulerade och praktiska tillämpningar.

Projektet har i dagsläget tagit fram en mockup för ett gränssnitt för Larmcentralen baserat på tre olika slags algoritmer:

  1. Dispatch Injury Severity Prediction (DISP, internationellt AACN) som utnyttjar sensorer från fordonet för att bedöma sannolikheten för att någon har skadats allvarligt i kraschen.
  2. On Scene Injury Severity Prediction (OSISP). Denna algoritm kan hjälpa personalen på en olycksplats att bedöma sannolikheten för att individer har skadats allvarligt genom att hämta in: a. fysiologiska parametrar som andningsfrekvens, blodtryck eller medvetandegrad
    b. anatomiska parametrar genom till exempel typ av skada och skadans lokalisering på kroppen
    c. mekanistiska parametrar som olika slags sensordata från inblandade fordon, bland annat om bältesanvändning eller information om hur kraschen gått till.
  3. Traffic Event Risk Prediction (TERP) samlar in information som ger en bild av hela olyckan, exempelvis hur många fordon som är inblandade, antal potentiellt skadade eller andra uppgifter som kan vara av betydelse för omhändertagande på olycksplatsen. 

Bengt Arne och Stefan är ansvariga för forskningsgruppen Digital Health som arbetar med Distans-och Prehospital Digital Hälsa. Gruppens vision är att ta fram stöd till distansvård och mobila team i ett nytt hälso- och sjukvårdsparadigm. Teamet består av cirka 10 personer varav tre doktorander, två postdocs och utöver dem ett antal seniora forskare på deltid. 

Övriga parter i projektet, som leds av PICTA, är Volvo Car, Consat, Detecht, SOS International, Prehospen vid Högskolan i Borås, VTI och Västra Götalandsregionen genom Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukvårdens Larmcentral.

Videoutrustning testas

Första nationella konferensen om prehospital video

2023-01-10
Strax före pandemin startade projektet PreViS, som med hjälp av finansiering från EU-programmet Interreg och Regionutvecklingsnämnden skulle bidra till forskning, teknisk utveckling och innovation...
Kvinna i yngre ålder som ler in i kameran. En vit blus mot en färglad bakgrund utstrålar fokus och hopp

Elin Maxstad ny projektledare med UX-designkompetens

2022-10-19
I mitten av juni välkomnade vi på PICTA vår nya kollega industridesigningenjören Elin.
youtubebild

TEAPaN - smart olycksdetektion med optimalt utnyttjande av blåljusresurser

2022-10-19
Från årets Vitalis kan du nu ta del av det PICTA-ledda projektet TEAPaN. Bengt Arne Sjöqvists och Stefan Candefjords föredrag finns nu på vår Youtube.
Bild på tjej framför färgglad byggnad

PICTA får förstärkning av Chalmersstudent

2022-10-19
Vi på PICTA är glada att välkomna Chalmersstudenten Alexandra Johansson till oss.