Hoppa till huvudinnehåll

Stefan Candefjord får Henry Wallman-priset 2023

måndag, april 3, 2023

I år tilldelas Henry Wallman-priset 2023 docent Stefan Candefjord i forskargruppen Care@Distance vid institutionen för Elektroteknik på Chalmers. Stefan arbetar långsiktigt med att utveckla och förbättra den prehospitala sjukvården - från detektion av incident till och med fullföljt prehospitalt uppdrag.

Candefjord

Bildrättigheter: Chalmers 

PICTA säger stort grattis till Stefan Candefjord, docent vid institutionen för elektroteknik på Chalmers som i dagarna tilldelats Henry Wallman-priset 2023. Stefans forskningsområde är digital hälsa och särskilt fokus ligger på trafikincidenter, traumasjukvård och detektion av förarstatus, samt praktiskt nyttiggörande av arbetet. Utifrån dessa inriktningar och ambitioner drivs arbetet i nära samarbete med multidisciplinär akademisk forskning, näringsliv, sjukvård och larmorganisationer. Genom företaget Detecht AB har delar av forskningen nått kommersialisering via en app för automatisk olycksdetektion för MC-förare. Denna app har redan laddats ner hundratusentals gånger av användare runt om i världen, och i Sverige erbjuds även automatisk uppkoppling mot SOS vid olycka. Bland samarbetspartners i projekten finns bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademien (trauma, neurologi och ambulans), Sjukvårdens Larmcentral/VGR, Prehospen vid Högskolan i Borås, Göteborgs stad, Försvarsmedicinskt centrum (FömedC), SAFER (centrum för trafiksäkerhet), PICTA/Lindholmen Science Park, Høgskolen i Østfold, Autoliv, Volvo Cars, Consat, InterSystems, Dedalus, MedITeQ, Camanio, Aweria, ImagineCare, Nuance och VTI.

Priset kommer att delas ut i maj månad i samband med Vitalis, Nordens ledande konferens och utställning inom eHälsa. 

 

Om priset

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete. Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande. Stiftelsen Medicin och Teknik (SMT) bildades på initiativ av Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för SMT kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse - Stiftelsen Röntgentelevision -  vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation. För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande. Under 2000-talet medverkade SMT initialt i bildandet av samverkansplattformen Medtech West, vilken kom att överta flera av de ursprungliga rollerna. Styrelsen i SMT har därför, och med hänsyn tagen till stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation. Som ett led i detta beslutades att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers ska årligen dela ut ett innovationspris i Henry Wallmans anda till företrädesvis yngre forskare, forskarstuderande eller forskargrupper, som i nära samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. En sådan innovation kan utgöras av en ny eller kraftigt förbättrad produkt, metod eller process, och kan ha utvecklats i samverkan med ett nytt eller existerande företag, eller på annat sätt kommit sjukvården till nytta. Priset kan ges till en enskild innovatör eller en mindre grupp av innovatörer, vara förankrad i Västsverige och helst på Chalmers och/elller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Priset utgörs av diplom samt ett stipendium och pristagaren utses genom en nomineringsprocess.

Här kan du läsa mer om priset och om tidigare pristagare