Hoppa till huvudinnehåll

Resultaten från projektet Autumn Leaves i ny film

måndag, augusti 28, 2023

Samverkansprojektet Autumn Leaves som ska reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador avslutades nyligen. Hur det i dag ser ut vid en fallolycka i hemmet och hur samma incident skulle se ut med ASAP Core-lösningen som tagits fram i projektet kan du nu ta del av i en film. 

Bild ur filmen

Nyligen arrangerade PICTA prehospital innovationsarena en slutkonferens för samverkansprojektet Autumn Leaves - förbättrad falldetektion i nära vård – som ska reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador. Snabbare handläggning, med automatiskt larm från incident till larmcentral, ska effektivisera den medicinska handläggningen för en stor och skör patientgrupp.

Fallskador är i dag den vanligaste formen av skador med dödlig utgång. Det finns många lösningar som kan detektera fall och exempelvis varna anhöriga eller aktörer inom omsorg, men dessa används inte effektivt och samordnat i dag. För att vi ska kunna minska det onödiga lidandet och de kostsamma konsekvenserna är det nödvändigt att hitta lösningar som ser till att patienten får rätt vård så snabbt som möjligt.

Under slutkonferensen tycktes deltagarna vara eniga om att det inte är avsaknad av tekniska lösningar som står i vägen för framtiden, utan det är ökad samverkan och interoperabilitet som måste till. Det är detta arbete som både har initierats och kommit en bra bit på väg i och med projektet Autumn Leaves. I projektet har man tagit fram lösningarna i ett triplehelix-samarbete mellan såväl akademi som näringsliv och offentlig sektor, vilket gör att lösningarna är anpassade efter hur det fungerar i verkligheten.

I dag har cirka 11 000 göteborgare ett trygghetslarm. När de behöver hjälp trycker de på sin larmenhet och får hjälp. Om de inte har med sig sitt larm eller av annan orsak inte kan larma, exempelvis på grund av en stroke eller hjärtinfarkt, kan det dröja länge innan någon upptäcker att de behöver vård. Redan i dag skapas mycket patientinformation som sjukvården aldrig får del av. Bland annat från så kallade smarta enheter som smarta klockor, smarta telefoner och aktivitetsarmband som Fitbits. I den här delen av Autumn Leaves-projektet har man bland annat fokuserat på att tillgängliggöra den information som kommer från dessa olika digitala hjälpmedel samt från fallolyckor för vårdpersonalen i en webbapplikation som man kallar ASAP Core. Resultaten från projektet presenteras också i en film som du kan se på Vimeo.

 

Autumn Leaves är ett projekt i samverkan mellan PICTA, Chalmers, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Cuviva, Imaginecare, Camanio och Raytelligence som är finansierat av Vinnova och Internet of Things (IoT).