Hoppa till huvudinnehåll

Pontus och Jonatan delar sina arbetsveckor mellan ambulansen och PICTA

måndag, maj 15, 2023

För oss på PICTA där vi arbetar med frågor kring innovation och utveckling av det prehospitala området är det en tillgång med medarbetare som har stor kunskap om och insyn i arbete i och omkring ambulansen. Jonatan Green och Pontus Frick är båda projektledare på deltid på PICTA, men ambulanssjuksköterskor den större delen av sin arbetstid.

Pontus och Jonatan

Hej Jonatan och Pontus, kan ni berätta lite om er själva?

– Hej, säger Jonatan. Jag är ambulanssjuksköterska sedan 2010 och arbetar tillsammans med bland annat Pontus på ambulansen Sahlgrenska. Sedan 2021 har jag fått förmånen att lägga 30 % av min tjänst på PICTA med projektledning av prehospitala innovationsprojekt kopplade till Sahlgrenska universitetssjukhuset och ambulansen Sahlgrenska.

– Jag är också ambulanssjuksköterska, fortsätter Pontus. Jag har jobbat i ambulans i 11 år. Till PICTA kom jag i början av 2023 och här arbetar jag 20 %, precis som Jonatan med projektledning av prehospitala innovationsprojekt kopplade till Sahlgrenska universitetssjukhuset och ambulansen Sahlgrenska.

 

I vilka PICTA-ledda projekt har du hittills arbetat, Jonatan?

– Jag har tidigare varit involverad i projekten PreViS samt Autumn Leaves- båda relativt nyligen avslutade. PreViS, som står för Prehospital Video i Samverkan, är ett interregprojekt med stöd från EU-programmet Interreg och från Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Målet med interregprojekt är att utveckla och skapa samarbete över nationsgränserna och våra samarbetspartners kommer därför i det här fallet från både Sverige och Norge. Utöver PICTA deltog också PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola på den svenska sidan, och på den norska sidan Sykehuset Innlandet och Helseinn. Här på SU valde vi att använda oss av en mobilkameralösning i ambulanssjukvårdens bedömningsbilar där ambulanssjuksköterskan kunde koppla upp sig mot läkare vid det mobila närsjukvårdsteamet vid Sahlgrenska. Sedan årsskiftet är jag projektledare för Videostöd för prehospital bedömning av barn, där också Pontus är med.

 

Vill du berätta mer om det projektet, Pontus?

– Genom att addera video som verktyg för ambulanssjuksköterskor vid bedömning av barn hoppas vi att fler barn kan stanna hemma eller kunna hänvisas till vårdcentral samtidigt som risken att missa barn som behöver träffa läkare på barnakuten kan minimeras, säger Pontus. Med hjälp av video vill vi kunna utnyttja specialistkompetenser vid barnsjukhuset i högre grad, vilket skulle kunna minska den idag höga beläggningen på barnakuten. I dag används telefonsamtal utan video med specialister inne på sjukhuset och att göra säkra prehospitala bedömningar över telefon är en känd utmaning. I det här projektet har vi tillsammans med Sahlgrenska ambulanssjukvården och Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus fått medel från Innovationsplattformen VGR.

 

Vad tycker ni är den största fördelen med att ni har ett ben i PICTA och ett i ambulansen?

– Genom att vi befinner oss i båda världarna kan vi förhoppningsvis bidra till gynnsammare förutsättningar för utveckling av den prehospitala vården, säger Jonatan. Genom att vi får ta del av de nätverk och den kunskap kring innovation som PICTA har skapas goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna koppla samman innovation och utveckling med den kliniska världen.   

– Precis, instämmer Pontus. Vi hoppas att vi kan vara en brygga mellan de som ska använda tjänsterna ute i ambulansen, och därmed är de som vet vad de behöver och vad som fungerar i verkligheten, samt innovatörer och utvecklare av produkter och tjänster.

– Att vi arbetar därute och hela tiden har ett öra mot spåret hoppas vi kan bidra till att  utvecklingsprocesserna kan bli lite mer snabbfotade, säger Jonatan. Vi är bland de första som upplever eller får höra om behov, vi kan testa snabbt hur idéerna och produkter funkar i verkligheten tillsammans med annan utrustning eller i den speciella kontext som ambulanspersonal arbetar.

– Det finns oerhört många fördelar med att vi har ett ben i varje läger, tycker Pontus. Det känns väldigt bra att vi har fått denna möjlighet av vår arbetsgivare!

 

Det är även vi på PICTA helt övertygade om! Så trevligt att ha er båda med i PICTA-teamet, Jonatan och Pontus!