Hoppa till huvudinnehåll

Förnyat förtroende för Kontiki - AI som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

måndag, juni 26, 2023

Den 1 april i år startade en helt ny projektperiod för projektet KonTiki - AI som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård. PICTA är en del av det 3-åriga projektet tillsammans med projektägaren Högskolan i Borås samt övriga parter. Totalt har projektet beviljats drygt 23 MSEK av ERUF. 

Bild på flotte med flagga på

Projektet KonTiki - AI som beslutsstöd for patienter och helsetjenesten är ett 3-årigt projekt som startade 1 april 2023 och avslutas i mars 2026.Högskolan Borås är huvudsökande och projektägare för projektet där PICTA är medsökande. Projektet består av flera delprojekt/arbetspaket. I arbetspaket 2 (AP2), som avser trauma och stroke, är målet att utveckla, testa och implementera prehospitala beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens (AI) för ambulanspersonal när patienter drabbats av akut sjukdom, trauma och stroke. AP 2 kommer att bygga vidare på tidigare InterReg-projekt och de databaser för trauma som byggts upp där. 

– Vi är oerhört glada över att KonTiki beviljats nya anslag, säger Glenn Larsson. Det ger oss i projektet möjlighet att både fortsätta framåt och att ta ytterligare kliv med arbete vi gjort tidigare, inte minst med att stärka samarbeten mellan företag, akademi och sjukvårdsverksamheter. 

PICTAs roll är att leda olika aktiviteter som exempelvis simuleringar och användartester med ambulanspersonal av ett befintligt beslutsstöd för diagnostisering av stroke; strokefinder MD100. För trauma handlar det om att analysera vårdförloppet från olycksplats till utskrivning ifrån sjukhus. Ambitionen är att utveckla metoder för prediktion och beslutsstöd av allvarligt skadade patienter som kan hjälpa ambulanspersonal att uppnå ökad precision i sina prehospitala beslut, vilket kommer att gynna patienterna.

I det här projektet kommer PICTA att samarbeta med Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold, Region Värmland, Västra Götalandsregionen samt företaget som tillverkar strokefinder MD100; Medfield Diagnostics.