Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete från Chalmers förbättrar säkerheten i ambulans för spädbarn

onsdag, juni 28, 2023

PICTAs Elin Maxstad har under vårterminen koordinerat ett studentarbete med Arvid Carlqvist och Nicklas Thempo Bengtsson, båda Chalmersstudenter från masterprogrammet  Industrial Design Engineer.

Andreas Ericson

Projektet initierades av ambulanssjuksköterskan Andreas Ericson på AISAB i Stockholm. 

- Jag har under min yrkestid lagt märke till att det finns en patientgrupp som inte får samma goda vård och möjligheter i ambulansen som vuxna patienter, berättar Andreas. Ambulanssjukvården är komplex och utmanande på så vis att vi ambulanssjuksköterskor måste lösa problem där de uppstår med de medel vi har att tillgå där och då. Jag kände jag att jag ville göra skillnad för den här patientgruppen genom att försöka påverka utvecklingen framåt.

De  patienter som Andreas tänker på är spädbarn och små barn som visserligen inte så ofta behöver transporteras i ambulans, men som å andra sidan är väldigt ömtåliga och har hela livet framför sig. Andreas tog kontakt med PICTA som hjälpte till att sätta bollen i rullning.

Johan från Axkid från vänster tillsammans med studenterna

- Vi fick i uppgift att titta närmare på hur man i dag transporterar spädbarn i åldrarna upp till sex månader som är i behov av akut vård i ambulans och att undersöka hur man kan förbättra transporten, säger Arvid och Nicklas.

De förklarar att det har varit ett väldigt intressant problem att ta sig an, men också väldigt svårt eftersom man måste väga in många olika faktorer. Den största utmaningen var att balansera mellan de medicinska kraven och att garantera trafiksäkerhet under färd. De krav som ställdes på lösningen var att alla tänkbara medicinska interventioner måste kunna utföras, såsom hjärt- och lungräddning, motverkning av symptom av hypotermi och åtkomst till luftvägar, och också att spädbarnet måste vara säkert fastspänt under färd.

- Vi har med detta i åtanke utformat ett lösningsförslag på barnsäkerhetssystem som vi anser ger ambulanssjuksköterskor bättre möjlighet att kunna ge den vård som behövs samtidigt som de kan hålla spädbarnet säkert fastspänt på båren.

I projektet har studenterna samarbetat med det svenska företaget Axkid som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter, främst bilbarnstolar, för att maximera barns säkerhet i trafiken.

- Vi på Axkid har genom det här projektet fått en fördjupad förståelse för vad som är av yttersta vikt i en nödsituation för spädbarn och små barn, säger Johan Andersson, Chief sustainability & technical officer. Vi ser fram emot att använda denna kunskap i framtida projekt. Dessutom har det varit en trevlig upplevelse att ha två engagerade exjobbare hos oss- något som har tillfört en extra dos energi till vårt team!

- Att få arbeta med det här projektet har varit väldigt givande för oss, avslutar Arvid och Nicklas. Vi tar med oss många lärdomar, bland annat hur viktigt det är att lyssna och ta in kunskap från flera olika håll. Vi har fått samarbeta med experter inom ambulanssjukvård, trafiksäkerhet och barnakutsjukvård för att få ett brett perspektiv som möjligt. Kopplat till ämnet så har vi också lärt oss väldigt mycket om prehospital vård och vad det innebär att vara ambulanssjuksköterska i dag. Vi har under projektet kommit till den insikten att alla patienter ska ges samma förutsättningar att få den prehospitala vård de behöver, utan att behöva utsättas för trafiksäkerhetsrisker. Det ska gälla även för de allra minsta.

 

Vi på PICTA hoppas få återkomma om ett tag med fler nyheter om det innovativa designförslag som Arvid och Nicklas tagit fram för Axkids räkning och vi håller tummarna för att ambulanssjuksköterskan Andreas Ericson i framtiden får se sin vision uppfylld i sina ambulanser!