Hoppa till huvudinnehåll

Flisa/Nusa temadag

-
Läkaresällskapet i Stockholm
Arrangeras av: 
Flisa / Nusa
Picture of a statue audience

Årets tema är Utmaningar & implementering i tiden
 

09:30 - 09:45  Kaffe & Mingel - Alla

09:45 - 10:45  SKR, nytt tidsavtal - SKR

10:45 - 11:10  Fika - Alla

11:15 - 11:45  Lyckad implementering - Pelle Gustafsson

11:45 - 12:15   Att vara ny & gemensam introduktion - Anna Hörberg

12:15 - 13:00  Lunch - Alla

13:00 - 14:00  Ambulansutredningen - Bruno Ziegler

14:05 - 14:30  När livet plötsligt tar en ny vändning - Agnes Olander

                       Att förstå, hantera och identifiera sepsis      

14:30 - 14:45 Kaffe - Alla

14:45 -15:30   Video i det kliniska ambulansarbetet - PICTA/Glenn Larsson

 

VAR?     Läkaresällskapet, Stockholm
NÄR?     kl. 9.30 - 15.30 den 16 maj 2023
HUR?     Anmäl dig till anders.sandvik@regionvastmanland.se senast den 10 maj. Priset för konferens, lunch och kaffe är 1295 SEK.