Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vinnare av Henry Wallman-priset i medicinsk teknik 2020

För tredje året i rad kommer Stiftelsen Medicin & Teknik att dela ut Henry Wallman-priset till en medicinteknisk forskare eller forskargrupp. 2020 års pris kommer att tilldelas docent Emma Aneheim.

Motiveringen för priset lyder:

I sin forskning utvecklar Emma Aneheim teknik för målsökande strålterapi mot cancer. Tekniken baseras på så kallade astatinerade antikroppar och Emma Aneheim har spelat en avgörande roll i framtagning av en automatiserad produktionsplattform för astatinerade läkemedel på ett reproducerbart, standardiserat och GMP-anpassat sätt. Metoden utgör grunden för ett biotech-bolag, Alpha Therapy Solutions AB.Bolaget kommersialiserar nu en teknologi som ger forskare världen över möjlighet till kliniska studier med astatinerade läkemedel.

Emma Aneheim är civilingenjör i kemiteknik och har disputerat inom kärnkemi vid Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar vid Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska akademin, bland annat med kliniska studier av behandling av äggstockscancer med den framtagna teknologin. Emma Aneheims arbete illustrerar på ett föredömligt sätt vad som kan uppnås när hög teknologisk kompetens möter kliniska problem i ett fruktbart samarbete över disciplingränserna.

Prissumman om 50 000 SEK delas ut vid en ceremoni senare under 2020. 

Fakta Henry Wallman

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete. Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

Fakta Stiftelsen Medicin & Teknik

Stiftelsen Medicin & Teknik bildades på initiativ av Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för stiftelsen kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse – Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist (PICTA) och Kaj Lindecrantz. Stiftelsen har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.