Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utökad satsning på prehospital e-hälsa

Vård och beslut innan en patient kommer till sjukhuset förväntas få en allt viktigare roll inom sjukvården. Ny teknik, så kallad e-hälsa, kan stödja och förbättra denna viktiga utveckling. Därför satsar Västra Götalandsregionen på prehospital e-hälsa genom att fortsätta och utöka finansieringen av Prehospital ICT Arena så att arenan kan vidareutveckla och expandera verksamheten.

Prehospital ICT Arena är ett öppet, nationellt samarbete för e-hälsa inom den prehospitala sjukvården, det innebär ofta akut vård som utförs innan en patient har hamnat på rätt vårdinstans. Inom arenan samarbetar vårdaktörer, näringsliv och akademi för att ny teknik ska utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård.

– Sjukvården står inför stora utmaningar och en del av lösningen är att vi bättre tar tillvara på möjligheterna med ny teknik. Det kräver att alla aktörer inom en bransch, till exempel prehospital sjukvård, samordnar sig och arbetar mot gemensamma mål. Prehospital ICT Arena är en neutral samarbetsplattform med detta syfte och där parterna kan diskutera utmaningar, sprida och generera kunskap. Till exempel genom att testa lösningar i samverkansprojekt, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park.

Satsningen från Västra Götalandsregionens utvecklingssekretariat gör att arenan kan fortsätta arbetet men också ta nya initiativ för att utveckla och expandera verksamheten ytterligare.

– I den prehospitala vården samverkar många parter och system som inte alltid länkas samman på bästa sätt. Därför har vi i arenan tillsammans startat projektet PrehospIT-Stroke. Fokus är här att finna ett gemensamt sätt att hantera och kommunicera information som förbättrar omhändertagandet av den akuta strokepatienten, från larm till 112 via ambulans till vård på rätt sjukhus. Det kan exempelvis handla om datoriserade besluts- och dokumentationsstöd, säker tillgång till information från patientjournaler och andra system, eller video-konsultation för distansbedömning av patienter. Ett väl utformat system ger också större möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, förklarar Bengt Arne Sjöqvist

En annan utmaning är att se till att patienter hamnar på rätt vårdinstans direkt.

– Alla ska inte till närmsta sjukhus eller akuten. I vissa fall kan patienten hänvisas till vårdcentral, specifik vårdavdelning eller färdigbehandlas i hemmet. Det minskar belastningen på akutvården och minskar vårdkostnaderna samtidigt som patienten får det bästa omhändertagandet. Det ställer också krav på bra IT-stöd, det vill säga e-hälsa, säger Bengt Arne Sjöqvist.

Prehospital ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park tillsammans med ett trettiotal aktörer runt om i Sverige. Finansieringen från Västra Götalandsregionens utvecklingssekretariat omfattar två miljoner kronor över två år.

För mer information kontakta

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig Prehospital ICT Arena, Lindholmen Science Park, via epost bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se