Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Säkrare bedömning med ultraljud i ambulansen

Med ökad teoretisk kunskap hos ambulanssjuksköterskor och krav på säkrare bedömningar så att rätt patient får rätt vård i rätt tid, testas nu användarvänlighet av ultraljud i ett pilotprojekt inom Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus.
Per Nyström och Johan Dahlgren. Foto: Johan Dahlgren (Privat)

Per Nyström och Johan Dahlgren är initiativtagare till ultraljudsprojektet som går under benämningen PAULUS-projektet (Prehospital Ambulanssjuksköterskeledd ultraljudsundersökning). PICTA har framförallt varit rådgivande kring upplägg av projektet.

Tidigare en läkaruppgift

Sedan tidigare finns ultraljudsutrustning prehospitalt i Sverige bland helikoptrar och läkarbilar. På flera håll internationellt är det andra yrkeskategorier som använder utrustningen.

- Nu tycker vi att det dags att det sprids även i Sverige. Vi har en nära kontakt med våra akutläkare inne på akutmottagningen och hoppas att detta ska kunna bli något riktigt bra framöver, säger Per Nyström.

Lungundersökning som ett av de första områdena

Hittills har det varit stor osäkerhet kring vilka orsaker som finns till patientens mående i en ambulanssituation. Ett exempel som är mycket vanligt är andningsbesvär. Idag sker det att dessa patienter behandlas både mot hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom, där vissa behandlingar faktiskt kan leda till försämring för patienten.

- Vi ser lungundersökning som ett av de första områdena vi vill använda utrustningen till. Idag är det stetoskop, patientens berättelse och vitalparametrar som avgör inriktning. Snabb undersökning, EFAST, vid större trauman, är också en av de första inriktningarna vi tänkt oss med ultraljudet, säger Johan Dahlgren.

Med den undersökningen kan traumateamet förberedas på troliga insatser som operation eller blodtransfusion samt luftvägshantering. Projektet har potential att öka samarbete mellan ambulanssjukvården och primärvård och hemsjukvård, där man ofta möter multisjuka patienter som förhoppningsvis kan få en bättre undersökning och behandling på plats.

Startar i liten skala

Det första steget i PAULUS-projektet är att utbilda kollegor i undersökningsmetoden. Till en början blir det cirka 15 piloter som jobbar både på bedömningsbil och vanlig ambulans. Den första sätter i gång i slutet av augusti. Tanken är att de får en webbutbildning som är certifierad enligt internationella mått (CME) och någon dag med hands on-träning. 

- Vi startar utifrån relativt små ekonomiska medel med stöd från Västra Götalandsregionen, men har en förhoppning om att projektet ska få växa framöver och att det därmed utökas till fler enheter. Vi ser stora utmaningar vad gäller det tekniska. Vår förhoppning är att kunna få hjälp med bildtolkning via länk och där förstår vi att det finns många bestämmelser som måste efterföljas, säger Johan Dahlgren. 

- Att införa nya arbetssätt kan vara utmanande inom den prehospitala vården och därför är det extra roligt att projektet är igång. Vi har varit delaktiga som bollplank ända sedan start och ser fram emot att följa dem, säger Hanna Maurin Söderholm, programansvarig vid PICTA.

Vill du komma i kontakt med projektet?

Johan Dahlgren: johan.dahlgren@vgregion.se
Per Nyström: per.nystrom@vgregion.se

Mer om projektet i media

Lidköpingsnytt