Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förstärkt ledning inom PICTA

Hanna Maurin Söderholm är ny biträdande programansvarig för PICTA. Att driva på utveckling och skapa nytta som gör skillnad i patienters och ambulanspersonals vardag står högt på agendan.

Hanna Maurin Söderholm är lektor i informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och arbetar nu även deltid i sin nya roll på Lindholmen Science Park. Hon är redan en välbekant profil inom PICTA där hon varit engagerad i flera projekt. 

Du har redan tidigare varit en del av PICTAs nätverk - kan du berätta om din bakgrund och din koppling till verksamheten?

- Jag började vara med på Metis Forum ungefär i samma veva som jag disputerade 2013. Eftersom min avhandling handlade om videostöd mellan ambulans och sjukhus tyckte jag att jag hittat mitt perfekta sammanhang där, med den unika kombinationen av folk från IT-företag, ambulansorganisationer och forskare. Jag började samtidigt arbeta mer tillsammans med Prehospen, vilket ledde till fler och fler projekt och samarbeten med PICTA. Jag har bl a varit involverad i PrehospIT, den mobila textbädden PreTest samt senast starten av de kliniska testerna inom ViPHS-projektet.

Som ny biträdande programansvarig, hur ser din roll ut framöver?

- Vi står inför ett spännande arbete med att växla upp och utveckla PICTAs verksamhet, både gällande nya projekt och verksamhetens omfattning. En särskilt viktig punkt blir visionsarbetet för digitaliseringen av all prehospital vård, utifrån en nationell prehospital arena. I min roll kommer jag inledningsvis att identifiera och leda nya och existerande projekt, och gradvis öka arbetet med att leda och utveckla PICTA.

Vilka utmaningar eller områden brinner du för att arbeta med och utveckla?

- Jag vill driva projekt med verksamheterna, där vi tillsammans är drivande i såväl problemformuleringar och projektidéer som genomförande. Det finns så mycket kapacitet och driv hos personalen ute i verksamheterna, de är ofta väldigt bra att jobba ihop med - riktiga "doers" - men det gäller att hitta bra former för samarbetet trots hög arbetsbelastning och resursbrist på olika nivåer.

-Här hoppas jag mycket på vårt mobila labb som vi kommer rulla ut under året. Det är en ambulans som fungerar som testbädd för forskning, tester, utveckling, utvärdering och träning som kan användas för olika aktiviteter ute i ambulansverksamheterna.

-Ett annat hjärteområde är förstås videostöd mellan ambulans och sjukhus eftersom det var det som inledde min forskarbana nånstans runt 2004. Att få ut det kliniskt i regionen i och med ViPHS-projektet känns oerhört bra. Det är väl egentligen det jag brinner för, att få till utveckling och skapa nytta som gör skillnad i patienters och ambulanspersonals vardag.

Programansvarige Bengt Arne Sjöqvist uppskattar mycket att ha fått in Hanna i PICTA.

-Hon är väl förankrad i både prehospital forskning och verksamhet och vi har arbetat ihop på ett mycket positivt och konstruktivt sätt i många olika projekt under de senaste fem-sex åren. Det lovar gott inför PICTA:s fortsatta utveckling och vår plan är att driva och utveckla PICTA tillsammans. Jag skall succesivt ägna mig mer åt strategi, affärsutveckling samt nätverk och Hanna kommer ägna sig mer åt det operativa samt projektportföljen.