Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Seminarium om simuleringsbaserad träning

12 september 2018 13:00 till 16:30
Ambulansstationen Skövde
Onsdagen den 12 september, kl. 13.00 ‐ 16.30, bjuder Ambulansstödsenheten, Högskolan i Borås ochHögskolan i Skövde in till ett seminarium om simuleringsbaserad träning inom prehospital sjukvård.

Program:
13.00–13.15: Välkommen och bakgrund till dagen (Per Backlund, Högskolan i Skövde)
13.15–14.00: Patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård. PreHospen har genomfört den
första kartläggningen av patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård. Här presenteras
frekvenser och typer av allvarliga händelser inom ambulanssjukvård samt möjliga orsaker till
patientsäkerhetsrisker. (Magnus Hagiwara, PreHospen)
14.00–14.45: Simulering som verktyg i vårdens digitalisering. Föredraget beskriver hur
simulering kan användas för att utveckla och testa nya IT‐verktyg och arbetssätt inom
prehospital sjukvård. Exempel hämtas från hur detta gjorts för digitala beslutsstöd i
ambulansens bedömning av stroke. (Hanna Maurin Söderholm, Högskolan i Borås)
14.45–15.45: Mingel, förfriskningar och demonstration av ambulansstödsenhetens
anläggning.
15.45–16.15: Presentation av studier om engagemang i simuleringsträning genomförda i
ambulansstödsenhetens anläggning. (Per Backlund, Högskolan i Skövde)
16.15–16.30: Avslutning, frågor och framtid
 

Plats: Ambulansstationen i Skövde
 

Tid: Onsdagen den 12/9, kl. 13.00 – 16.30

Kostnad: Gratis.

Anmälan: Ja, till Per Backlund (per.backlund@his.se). Ju tidigare desto bättre men senast fredag 7/9.

Begränsat antal platser.

Varmt välkommen önskar: Ambulansstödsenheten i Skövde, Högskolan i Skövde och Högskolan i
Borås.

Arrangeras av Ambulansstödsenheteni Skövde, Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås.