Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

En God och nära vård – väl fungerande prehospital IT och E-hälsa en förutsättning?

18 september 2019 13:30 till 14:00
Lokal Erik Gustaf Geijer, Flisakongressen, Karlstad
Bengt-Arne Sjöqvist, programansvarig PICTA, kommer att tala under årets Flisa-konferens.
BAS

Liksom övrig sjukvård står den prehospitala vården inför stora utmaningar drivna av bl.a. ökande vårdbehov, kvalitets- och effektivitetsmål, samt inte minst nya vårdmetoder, modeller och processer. Vårdomställningar drivs på regional och nationell nivå utifrån huvudlinjerna om god och nära vård, mer högspecialiserad och centraliserad vård, digitalisering samt kvalitetsförbättring. Den prehospitala vården är en viktig och fundamental del av omställningsområdena, vilket innebär att det bl.a. ställs såväl högre som nya krav på precisionen i tidiga vårdbeslut rörande patientbedömning, prioritering och handläggning, men också samordning med andra aktörer som primärvård och kommunal vård. 

För att den prehospitala vården på bästa sätt ska kunna möta upp mot dessa krav och utmaningar kan IT och eHälsa vara ett viktigt verktyg. En förutsättning är dock att lösningarna utformas i nära samverkan med aktörerna, men också att aktörerna är villiga att modifiera sina arbetssätt och rutiner så att kraften i dessa verktyg verkligen utnyttjas optimalt – tekniken blir då en naturlig hjälp och ett stöd i att utveckla verksamheten. I presentationen kommer olika frågor kring den prehospitala vårdens fortsatta digitalisering i ett föränderligt vårdlandskap att diskuteras och exemplifieras.

Läs mer om föreläsningen