Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI i framtida prehospital vård

Samverkanskonferensen "AI in Prehospital care" spred kunskap om hur artificiell intelligens kan användas inom prehospital sjukvård. Bengt Arne Sjöqvist och Hanna Maurin Söderholm från PICTA pratade bl a om hur man kan öka precisionen i den prehospitala bedömningen av misstänkta sepsispatienter med hjälp av AI.

AI påverkar många områden inom vetenskap, teknik - och även våra vardagsliv. På konferensen "AI in Prehospital care" fokuserades på användning av AI i hälso- och sjukvård, med särskild betoning prehospital sjukvård i t.ex. ambulanser. 

Genom flera exempel från både omvärlden och svensk vård och omsorg, spreds kunskap och insikter om vilka möjligheter och utmaningar man kan se med AI. 

Bengt Arne Sjöqvist och Hanna Maurin Söderholm, från PICTA, presenterade PreSISe, ett samverkansprojekt med flera parter, som ska bidra till att öka precisionen i den prehospitala bedömningen av misstänkta sepsispatienter med hjälp av AI. Därefter gavs en live-demonstration av den mobila prehospitala testbädden.

- Vad innebär det att införa AI i verklig vård? Här finns många utmaningar, bl.a. att algoritmer i form av mjukvara är en medicinteknisk produkt som måste följa samma legala regelverk som andra medicintekniska produkter innan de får användas, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på PICTA. Detta gäller t.ex. klinisk validering. I vårt projekt och dagens demo vill vi visa hur simuleringar kan vara en väg att förstå hur AI kan utvärderas innan den tas in i operativ miljö.

Konferensen arrangerades av PICTA och AI Competence for Sweden, och samlade läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, datavetare och studenter. 

- AI Competence for Sweden är en nationellt insats för att öka kompetens av samhället inom AI – både de tekniska och samhälleliga. De sju universitet och högskolor som ingår i satsningen har olika profiler, men vår profil är unik på grund av att vi har det unika samarbetet mellan Göteborgs universitet, Chalmers, PICTA och även andra centrum som t ex SAFER eller Software Center. Att vi har så många intressenter på våra seminarier bekräftar att en sådan profil behövs, säger Miroslaw Staron, Professor på Institutionen för data- och informationsteknik vid Göteborgs universitet.

Läs mer om testbädden här

Läs mer om PreSISe-projektet