Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

PreTest - Mobil testbädd skapar unika möjligheter i akutsjukvården

Ambulanssjukvården har under de senaste 20 åren gått från att vara en uttalad transportorganisation till en avancerad sjukvårdsresurs. Detta ställer stora krav på forskning och utveckling av nya metoder och ny teknik. Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser. 

PICTA driver testbädden PreTest tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansverksamheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB. En fullt utrustad ambulans för simuleringar och ljud- och bildupptagning, en ”plug&play” IT-testmiljö samt utrustning för videokonsultation är viktiga komponenter i det unika konceptet.

- I PreTest ska en mobil prehospital testbädd etableras, stötta och bidra till vårdens digitalisering. Vi får möjlighet till forskning samt att testa och utvärdera både ny teknik och nya vårdprocesser i en realistisk miljö. Då kan vi under kontrollerade former hantera delar som det är svårt eller omöjligt att genomföra i en kliniskt operativ verklighet, säger Glenn Larsson, projektledare på PICTA.

Fakta:

  • Projektets löptid: 15 nov 2018 – mars 2021
  • Finansiering: 2,7 miljoner kr
  • Parter: PICTA vid Lindholmen Science Park, Högskolan i Borås, Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Ambulansen SKAS och SÄS, Medfield Diagnostics AB & GM Medical AB

Nyheter

Här kan du läsa nyheter om projektet och testambulansen.

Kontakt