Hoppa till huvudinnehåll

Prehospital innovation, interaktion och inspiration

PICTA Prehospital Innovationsarena är en kunskapsnod och neutral samverkansplattform för ökad samverkan och interaktion mellan ambulanssjukvården, akademin, näringslivet och myndigheter kring frågor inom den prehospitala vården i Sverige, Norden och EU.

Ambulansdetalj
Ambulans2
Ambulans på kaj
Man i ambulans

Vill du veta mer om PICTA?

Vill du veta mer om våra projekt?

Vill du veta mer om vad som händer?

Nyheter

Fortsatt strategisk satsning på samverkansarenor

2022-02-04

För alla engagerade parter inom PICTA, Prehospital ICT Arena, samt MobilityXlab är det nu klart att man kan fortsätta driva samhällsviktig utveckling inom sina respektive områden. Västra...

Exjobbare i projekt som utvecklar AI-baserat beslutsstöd

2022-01-27

Under våren gör Elin Maxstad och Jens Andersson sitt examensarbete på PICTA, där de kommer att delta i utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstöd inom den prehospitala vården. Examensarbetet ska...

Aktörer inom utrycknings- och samhällsberedskapsområdet samlas kring drönare

2021-12-14

Den tredje december samlades representanter från polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, Sjöräddningssällskapet, ambulanssjukvården VGR och Sjukvårdens Larmcentral tillsammans med...

Nytt nationellt prehospitalt datalabb – en viktig nyckel för innovation och forskning

2021-10-27

Vinnova finansierar starten av ett nytt nationellt prehospitalt datalabb under ledning av PreHospen och PICTA. Datalabbet blir en viktig nyckel för innovation, samverkan och forskning. Ett mål är att...

Fem frågor till...

2021-10-26

... Christian Carlsson, utvecklingsledare för det nya nationella utvecklingscentret för räddningstjänsten.

Positiv respons när Personcentrerad Mobil Röntgen testas i fält

2021-10-19

Projektet Personcentrerad mobil röntgen är ett unikt samverkansprojekt som syftar till att ta röntgenutrustningen hem till patienten. Nu har projektet tagit ytterligare ett steg, då man inlett själva...

Metis Forum, hybridevent, 17e november

2021-09-20

Metis Forum är mötesplatsen för alla som i öppen samverkan vill medverka till att öka nyttiggörandet av eHälsa inom Prehospital sjukvård. Den 17e november på eftermiddagen äger årets Metis Forum plats...

Från Vitalis: Tekniska implementeringsprocesser inom sjukvården – ett problem?

2021-09-15

PICTAs grundare, Bengt Arne Sjöqvist, numera Professor of Practice emeritus vid Chalmers, har ägnat större delen av karriären åt teknik inom hälso- och sjukvården. I en presentation från Vitalis 2021...

Ny projektledare till PICTA – med fokus på användarcentrering

2021-07-13

I takt med att PICTAs verksamhet växer och utvecklas har teamet utökats med en ny projektledare. Fredrik Karlsson har en bakgrund inom användarcentrerad design och medtech, och kommer stärka PICTAs...

Mobil röntgen testas på äldreboenden – minskar stress för äldre och effektiviserar vården

2021-06-21

PICTA är en av projektparterna tillsammans med SU, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT samt Högskolan i Borås som tillsammans driver implementeringen av mobil röntgen...

Innovationspris till docent Andreas Fhager, Chalmers

2021-06-21

Stiftelsen Medicin & Teknik vid Chalmers har beslutat att 2021 års innovationspris i Henry Wallmans anda skall tilldelas docent Andreas Fhager, Chalmers. Priset delas i år ut för fjärde gången och...

Doktorandtjänst vid Chalmers tekniska högskola

2021-05-19

Intresserad av att forska inom digital hälsa? På Chalmers erbjuds nu en doktorandtjänst inom detta område med inriktning mot kombinationen sjukvård i hemmet och prehospital sjukvård. Teknikmässigt...

Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

2021-04-23

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten – istället kommer patienter röntgas hemma. PICTA är en av...

Health Tech Award prisar Sveriges bästa innovationer inom e-hälsa

2021-04-21

Health Tech Award prisar Sveriges bästa innovationer inom e-hälsa GREAT har i samarbete med Vitalis, Nordens största e-hälsomöte, initierat ett pris att delas ut till ett innovativt företag baserat i...

Nominera till Henry Wallman Priset i medinteknik/digital hälsa 2021

2021-03-30

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers har beslutat att årligen utdela ett innovationspris inom medicinteknik/digital hälsa i Henry Wallmans anda.

Satsning på videoteknik gör vården god och jämlik

2021-02-18

Nu startar interregprojektet Prehospital Video i Samverkan (PreVIS). Tillsammans med ett 20-tal projektpartners och intressenter i Norge och Sverige ska PICTA och Sykehuset Innlandet samordna...