Hoppa till huvudinnehåll

Prehospital innovation, interaktion och inspiration

PICTA Prehospital Innovationsarena är en kunskapsnod och neutral samverkansplattform för ökad samverkan och interaktion mellan ambulanssjukvården, akademin, näringslivet och myndigheter kring frågor inom den prehospitala vården i Sverige, Norden och EU.

Ambulansdetalj
Ambulans2
Ambulans på kaj
Man i ambulans

Vill du veta mer om PICTA?

Vill du veta mer om våra projekt?

Vill du veta mer om vad som händer?

Nyheter

PICTA Prehospital Innovationsarena fortsätter växa

2022-02-17

PICTA Prehospital Innovationsarena växer och söker nu senior projektledare.

Fortsatt strategisk satsning på samverkansarenor

2022-02-04

För alla engagerade parter inom PICTA, Prehospital ICT Arena, samt MobilityXlab är det nu klart att man kan fortsätta driva samhällsviktig utveckling inom sina respektive områden. Västra...

Exjobbare i projekt som utvecklar AI-baserat beslutsstöd

2022-01-27

Under våren gör Elin Maxstad och Jens Andersson sitt examensarbete på PICTA, där de kommer att delta i utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstöd inom den prehospitala vården. Examensarbetet ska...

Aktörer inom utrycknings- och samhällsberedskapsområdet samlas kring drönare

2021-12-14

Den tredje december samlades representanter från polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, Sjöräddningssällskapet, ambulanssjukvården VGR och Sjukvårdens Larmcentral tillsammans med...

Nytt nationellt prehospitalt datalabb – en viktig nyckel för innovation och forskning

2021-10-27

Vinnova finansierar starten av ett nytt nationellt prehospitalt datalabb under ledning av PreHospen och PICTA. Datalabbet blir en viktig nyckel för innovation, samverkan och forskning. Ett mål är att...

Fem frågor till...

2021-10-26

... Christian Carlsson, utvecklingsledare för det nya nationella utvecklingscentret för räddningstjänsten.

Event