Hoppa till huvudinnehåll

ViPHS-Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

Man sitter framför dator och kollar på ambulanskameraror och data

ViPHS har sin grund i projektet PrehospIT-stroke och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. Inom PrehospIT-stroke har rekommendationer för lämpliga videolösningar utarbetats. Dessa skall testas och utvärderas inom ViPHS med målet att nå klinisk rutin. ViPHS är uppdelat i tre delprojekt enligt nedan.

 

1. ViPHS Ambulans skall stödja video-konsultation mellan ambulans och stroke-expert, och bygger på en fast installerad videokamera i ambulansen. Delprojektet planeras att genomföras i 3 steg; 

  • I. teknisk och användarmässig test och utvärdering med hjälp av realistiska simuleringsförsök 
  • II. begränsad test och utvärdering i kliniskt operativ miljö 
  • III. rutinmässigt införande

Steg 1 i ViPHS Ambulans har beviljats medel från Innovationsfonden i VGR, och leds av professor Lars Rosengren, VGR/SU. Förutom PICTA och VGR/SU kommer Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs Sjukhus att medverka.
 
2. ViPHS Mobil är en portabel lösning som skall stödja video-konsultation mellan den prehospitala personalen i t.ex. hemmiljö och en stroke- expert. Delprojektet planeras att genomföras i 3 steg på samma sätt som ViPHS Ambulans.
Ett examensarbete i samarbete med Signaler och System på Chalmers och MedTechWest startade under våren 2017 med fokus på steg 1 och handleds av Bengt Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord och sker i samarbete med Högskolan i Borås.

3. ViPHS BOST (By-stander On-line SupporT) är en smartphone lösning som skall stödja video-överföring mellan t.ex. en anhörig och alarmeringscentral, ambulans på väg eller annan mottagare. ViPHS BOST planeras att genomföras stegvis på samma sätt som de övriga delprojekten.

Bakgrundsfakta

Vill du veta mer om Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

"Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt"

2021-02-15

Lise-Lotte Omran, doktorand vid Högskolan i Borås och forskare vid VGR-projektet ViPHS som är kopplat till PICTA. Här berättar hon om hur teoretiska forskare och praktiska förändringar för den...

ViPHS-projektet inleder kliniska tester

2019-02-26

Projektet ViPHS, Videostöd i den prehospitala strokekedjan, inledde under vecka 8 sina första kliniska tester. Projektet har som mål att skapa underlag för ett möjligt regionalt breddinförande och en...

ViPHS-Videokommunikation mellan strokeläkare och ambulans

2017-01-09

Innovationsfonden i VGR beviljat projektet ViPHS 1 medel. I projektet utvärderas via simulering hur videokommunikation mellan regionens strokebakjour och ambulanser med akuta strokepatienter kan lösas...

ViPHS-projektet presenterades på strokekonferens

2018-05-16

Under den internationella strokekonferensen ESOC presenterade Hanna Maurin Söderholm från Högskolan i Borås ViPHS-projektet. ViPHS, videostöd i den prehospitala strokekedjan, är ett initiativ från...

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare