Hoppa till huvudinnehåll

TEAPaN – smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet

initu en bil, utanför bilen är det mörkt vilket gör att bilens instrumentbräda ger en fin upplyst innersida av bilen.

Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för akuta trafikincidenter som olyckor, djur på väg eller plötslig sjukdom. För att fullt ut kunna ta till vara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan berörda samhälls- och kommersiella aktörer, såväl som illustrativa tillämpningar och erbjudanden, tillskapas. 

TEAPaN som koncept och projekt lägger grunden till sådan samhällsnyttig innovation såväl som ett ekosystem för utveckling av produkter och tjänster. Breda befintliga och framtida kommersiella erbjudanden ges möjlighet att via öppna gränssnitt och kända krav på informationsinnehåll samverka och dra nytta av kvalitetssäkrad hantering, bedömning och prioritering av larm, koppling till alarmerings- och insatsresurser, samt realtids-riskvarningar. 

kvinna kör bil mot solnedgången

Utöver kommersiella erbjudanden till trafikanter och verksamheter, leder detta till effektivare användning av samhällets ´blåljus´-resurser, ökad precision i insatser, ökad kunskap, lägre risk för sekundära olyckor, samt reducerad dödlighet och skador.

Bilar, cyklar, MC, kollektivtrafik etc. genererar incidentlarm och information. Denna sänds till nyckelfunktionen för analys och utvärdering. Dess resultat och underlag tillgängliggörs larm- och blåljusaktörer för korrekt prioritering och handläggning, samt genererar kvalificerade riskvarningar att användas av olika aktörer t.ex. tjänsteleverantörer. 

TEAPaN leds av PICTA och genomförs i samverkan med SAFER, trafiksäkerhetscentrat vid Chalmers. Projektet tar sin utgångspunkt i det tidigare projektet Via Appia som initierades inom SAFER år 2014/15.

Tekniken som märker om du dåsar till bakom ratten

2020-11-16

Forskare från Chalmers och Autoliv håller på att utveckla en IT-plattform som direkt i förarmiljön kan läsa av tecken på trötthet hos den som sitter bakom ratten. Plattformen kommer vara en viktig...

Omfattande kartläggning vid TEAPaN-projektets uppstart

2020-03-18

I februari hade alla parter uppstart och workshop kring det tvååriga samverkansprojektet TEAPaN. Vi ställde tre frågor till projektledare Stefan Candefjord från Chalmers för att få reda på mer.

Nytt projekt möjliggör ökad trafiksäkerhet

2019-11-04

Nu är det klart att PICTA-projektet TEAPaN får finansiering för två år framåt. Samverkansparterna vill bidra till effektivare användning av samhällets begränsade resurser vid trafikolyckor, ökad...

Helene Lindström

Helene Lindström

Kommunikationsansvarig
Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare