Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna och data

Nationellt Prehospitalt Datalabb

Syftet med Nationellt Prehospitalt Datalabb är att vara en resurs som samlar, beskriver och tillgängliggör data om den prehospitala ambulanssjukvården till regioner, näringsliv och till datadriven forskning och utveckling. Datalabbet ska möjliggöra ökad användning av forskningsdata. bidra till nya innovationer och bättre uppföljning av ambulanssjukvården när det kommer till kostnader och utfall. Projektet ska identifiera och testa processer som på ett tekniskt, juridiskt och etiskt hållbart sätt gör det möjligt att samla, organisera och tillgängliggöra känslig data via till exempel decentraliserade eller syntetiska lösningar. Målet är att möjliggöra forskning, kunskapsdelning mellan regioner, identifiera utvecklingsområden och skapa innovationer som bidrar till mer kvalitativ och kostnadseffektiv vård. Projektet ska också bidra till målet om en god och jämlik vård för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller var i landet man befinner sig. 

I huvudsak arbetar projektet utmed två spår varav det ena undersöker vilka befintliga strukturer som finns som i framtiden skulle kunna utnyttjas för att dela prehospital forskningsdata. Det andra spåret har främst fokuserat på att granska data som skickas till Ambureg för att ta reda på om denna kan kvalitetssäkras i ännu högre omfattning än vad som sker idag. Ambureg är ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård som innefattar samtliga regioner i Sverige. I Region Värmland och Region Stockholm undersöker man om det är möjligt att från deras journalsystem kunna skicka mer data än idag till Ambureg för en specifik vårdprocess, i detta fall stroke, från det att patienten hamnar på sjukhus.

Parter i projektet utöver PICTA är PreHospen vid Högskolan i Borås, AI Sweden, Region Värmland och Region Stockholm. 

Tidigare publicerat om projektet

Fakta om projektet

Projektparter: PICTA, PreHospen vid Högskolan i Borås, AI Sweden, Region Värmland, Region Stockholm
Finansiär: Vinnova
Projektperiod: 2022-2023
Beviljat belopp: 2 120 000 SEK

 

Kontaktpersoner på PICTA

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare
Man som ler in i kameran, bakom skymtas en innovativ miljö, trä och stålbalkar

Glenn Larsson

Vice programansvarig & senior projektledare
Helene Lindström

Helene Lindström

Kommunikationsansvarig