Hoppa till huvudinnehåll
Bild på studenterna som arbetade med projektet

Framtidens prehospitala vård

Under höstterminen 2022 arbetade en grupp studenter på Chalmers med projektarbetet "Framtidens Prehospitala vård". 

Under höstterminen 2022 gjorde masterstudenterna Jens Junkers, Anna Karlsson, Amanda Petri på programmet Industrial Design Engineering, Chalmers, ett projektarbete på 15hp för PICTA.

Syftet med projektet var att utforska hur framtidens prehospitala vård med ambulansen i fokus skulle kunna komma att se ut. Målet var att inspirera och utmana genom att komma med nya perspektiv på sjukvården. Genom utförliga intervjuer, observationer och en workshop med olika experter kunde både nutida och framtida problem inom området identifieras, exempelvis resursbristen inom sjukvården, en åldrande befolkning och en generell kunskapsbrist om ambulansens uppgift och syfte. För att få en så god bild som möjligt av ambulansyrket och patientens resa genom ambulanssjukvården fick studenterna också åka med i ambulans under en dag, vilket de uttryckte var det kanske roligaste med projektarbetet. 

Att få se personalens arbete i den verkliga kontexten är oerhört värdefullt för oss som kommer från helt andra områden. Det hjälpte oss att förstå ambulanssjukvården på ett helt annat sätt, samtidigt som det var en spännande upplevelse som vi sent kommer glömma!

Den insamlade datan analyserades och diskuterades samt följdes av ett flertal idégenereringar som slutligen resulterade i två informativa posters. Dessutom konstruerade studenterna ett scenario för 20-30 år framåt i tiden. Scenariot beskriver en värld med en äldre befolkning och en mer utbredd resursbrist i sjukvården, där bland annat vård i hemmet har blivit vanligare. Det är också en framtid där den tekniska utvecklingen har nått långt, vilket tillåter sjukvård på helt nya sätt. Hypotesen är exempelvis att utvecklingen av självkörande bilar har kommit så långt att sjuksköterskor kan arbeta på egen hand i ambulanserna och att mer avancerade smart-klockor möjliggör en hög grad av monitorering och egenvård i hemmet. Postrarna som studenterna tog fram illustrerar förslag för hur den prehospitala sjukvården kan struktureras om för att passa ett sådant scenario. Den ena postern visar ambulanspersonalens perspektiv och den andra visar patientens upplevelse av vården. Tillsammans visar båda hela flödet från larmsamtalet till SOS Alarm fram till dess att patienten har fått vård. Båda postrarna finns uppladdade längst ner i artikeln. 

 

På frågan om vad de främst kommer ta med sig från projektet svarar studenterna:

I det här projektet fick vi möjlighet att utforska ett arbete och bransch som vi inte tidigare har arbetat med, säger Anna Karlsson. Eftersom allt var nytt för oss och projektet hade en väldigt stor bredd var vi först osäkra på vad det skulle landa i. Men genom att applicera designtänk med dess metoder och iterationer kunde vi röra oss framåt till målet.

En annan lärdom som vi tar med oss är hur utmanande det är att skapa förändring i vården, lägger Amanda Petri till. Det är svårt att förbättra en del av vårdkedjan utan att fastna i de stora omstruktureringar av hela vårdkedjan som skulle behövas.

Ytterligare en utmaning med projektet var dess futuristiska natur, avslutar Jens Junkers. Eftersom ingen vet exakt hur framtiden kommer att se ut består stora delar av resultatet av välgrundade gissningar och antaganden.

Nej, ingen av oss vet ju exakt vad framtiden bär på, men för att vi ska klara av att möta den på ett bra sätt är det viktigt att vi fortsätter att utforska den från många olika perspektiv och vi på PICTA uppskattar det perspektiv på den prehospitala vården som Chalmeristerna Anna, Amanda och Jens tillförde med sitt projektarbete.